Καθορισμός κανόνων για τις Ικανότητες ενός Πλαισίου Ικανοτήτων

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Καθορισμός κανόνων για τις Ικανότητες ενός Πλαισίου Ικανοτήτων

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο elearning.auth.gr τότε κατά τη δημιουργία ενός Πλαισίου ικανοτήτων μπορείτε για μια ικανότητα να καθορίσετε έναν κανόνα αυτόματης ολοκλήρωσης αρκεί η ικανότητα αυτή να είναι γονική άλλων ικανοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι για τη συγκεκριμένη ικανότητα ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα αξιολογηθεί αυτόματα με την προεπιλεγμένη τιμή όταν ολοκληρωθούν οι ικανότητες-παιδιά που έχετε ορίσει.

Για να ορίσετε έναν κανόνα για μια ικανότητα ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε από το block Διαχείριση (Administration), στην ομάδα εντολών Διαχείριση ιστοτόπου (Site administration),

  • κάντε κλικ στην επιλογή Ικανότητες (Competencies) και επιλέξτε Πλαίσια ικανοτήτων (Competency frameworks),

block admin Competency frameworks

  • στη σελίδα που θα εμφανιστεί για το Πλαίσιο ικανοτήτων που σας ενδιαφέρει κάντε κλικ πάνω στον τίτλο του,

select competency framework

  • στη νέα σελίδα κάντε κλικ στην ικανότητα που θέλετε (αρκεί αυτή να είναι γονική άλλων ικανοτήτων),

  • στη συνέχεια, από τη δεξιά στήλη κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Επεξεργασία (Edit) και επιλέξτε Κανόνας ικανότητας (Competency rule),

competency rule

  • στο αναδυόμενο παράθυρο Competency rule από το μενού Μαθ. αποτέλεσμα (Outcome) καθορίστε το αναμενόμενο αποτέλεσμα του κανόνα που θέτετε, για παράδειγμα να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ικανότητα, και από το μενού Οταν (When) καθορίστε το πότε θέλετε να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα π.χ. όταν όλες οι ικανότητες-παιδιά έχουν ολοκληρωθεί.

Competency rule all children are complete