Καθορισμός Iκανοτήτων (Competencies) που διδάσκονται σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Καθορισμός Iκανοτήτων (Competencies) που διδάσκονται σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αν έχετε ρόλο διδάσκοντα/διδάσκουσας σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα μπορείτε να ορίσετε ποιες Iκανότητες (Competencies) ενός ή περισσοτέρων Πλαισίων ικανοτήτων θα διδάξετε στο συγκεκριμένο μάθημα.

Για να γίνει αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας στο elearning.auth.gr,

  • από το block Πλοήγηση (Navigation) επιλέξτε Ικανότητες (Competencies),

block navigation course competencies

  • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να προσθέσετε Iκανότητες που διδάσκονται στο μάθημα χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη ικανοτήτων στο μάθημα (Add competencies to course).

add competencies to course

  • από το αναδυόμενο μενού επιλέξτε το Πλαίσιο ικανοτήτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στη συνέχεια κάντε κλικ πάνω στην Iκανότητα που θέλετε να προσθέσετε. Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσθήκη (Add).

competency picker

Αν θέλετε να αφαιρέσετε μια Ικανότητα που δε διδάσκετε πλέον στο μάθημα χρησιμοποιήστε το εικονίδιο διαγραφής bin  που θα βρείτε στο πλαίσιο της Ικανότητας που θέλετε να αφαιρέσετε.

Όταν στο μάθημά σας δημιουργήσετε δραστηριότητες και πόρους που συσχετίζονται με Iκανότητες τότε στο πλαίσιο κάθε Ικανότητας θα εμφανιστούν αυτόματα και οι δραστηριότητες και οι πόροι με τους οποίους αυτή συσχετίστηκε, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί.

activities under competence box