Αναφορές και Στατιστικά στοιχεία για τα Σχέδια Μάθησης

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Αναφορές και Στατιστικά στοιχεία για τα Σχέδια Μάθησης

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε οδηγίες για το πώς να προβάλετε χρήσιμες Αναφορές και Στατιστικά στοιχεία για τα Σχέδια μάθησης που έχετε δημιουργήσει στο elearning.auth.gr.