Συχνές ερωτήσεις για τη Μάθηση με βάση τις Ικανότητες

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Συχνές ερωτήσεις για τη Μάθηση με βάση τις Ικανότητες

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Ρύθμιση κλιμάκωνΠώς μπορώ να δημιουργήσω ένα Πλαίσιο ικανοτήτων στο elearning.auth.gr αν ο λογαριασμός μου δε διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα;
  2. Μπορεί μια ικανότητα να προστεθεί σε περισσότερα από ένα μαθήματα ή δραστηριότητες;
  3. Πως αξιολογούνται οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες για συγκεκριμένες ικανότητες;
  4. Πώς μπορεί ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη να αιτηθεί την αξιολόγησή του/της για μια ικανότητα από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων στα οποία διδάσκεται η ικανότητα αυτή;
  5. Τι σημαίνει αυτόματη ολοκλήρωση μιας ικανότητας μόλις ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα με την οποία έχει συσχετιστεί;
  6. Τι σημαίνει αυτόματη ολοκλήρωση μιας ικανότητας μόλις ολοκληρωθεί ένα μάθημα στο οποίο διδάσκεται η ικανότητα αυτή;

Ρύθμιση κλιμάκωνΠώς μπορώ να δημιουργήσω ένα Πλαίσιο ικανοτήτων στο elearning.auth.gr αν ο λογαριασμός μου δε διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα;

Αν ο λογαριασμός που διαθέτετε στο elearning.auth.gr δεν σας δίνει το δικαίωμα να δημιουργήσετε Πλαίσια ικανοτήτων, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων ώστε να καταθέσετε αίτημα δημιουργίας Πλαισίου ικανοτήτων. Παρακαλούμε στο αίτημα που θα καταθέσετε στην υπηρεσία να επισυνάψετε την περιγραφή του Πλαισίου που θέλετε να δημιουργηθεί με τη μορφή αρχείου excel, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ μια φόρμα-πρότυπο προκειμένου να καταχωρήσετε σε αυτή την περιγραφή του Πλαισίου σας.

exported framework

Μπορεί μια ικανότητα να προστεθεί σε περισσότερα από ένα μαθήματα ή δραστηριότητες;

Ναι. Μια ικανότητα μπορεί να διδάσκεται σε περισσότερα από ένα μαθήματα και να συσχετίζεται με περισσότερες από μια δραστηριότητες.

Πως αξιολογούνται οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες για συγκεκριμένες ικανότητες;

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει χειροκίνητα από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων (για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ) ή να γίνει αυτόματα από το elearning.auth.gr (για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ).

Πώς μπορεί ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη να αιτηθεί την αξιολόγησή του/της για μια ικανότητα από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων στα οποία διδάσκεται η ικανότητα αυτή;

Ένας/Μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη μπορεί να αιτηθεί την αξιολόγησή του/της για μια ικανότητα από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων στα οποία διδάσκεται η ικανότητα αυτή.
Αν έχετε ρόλο εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης σε ένα μάθημα ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • ακολουθήστε τα βήματα προβολής των Σχεδίων μάθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες εδώ,

  • στη σελίδα προβολής των Σχεδίων μάθησης κάντε κλικ στον τίτλο του Σχεδίου μάθησης που σας ενδιαφέρει,

  • στη σελίδα που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για την ικανότητα που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε Αίτημα εξέτασης (Request review). Για όλους/όλες τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων στα οποία διδάσκεται η συγκεκριμένη ικανότητα θα εμφανιστεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στο block block Σχέδια μάθησης (Learning plans).

request review

Τι σημαίνει αυτόματη ολοκλήρωση μιας ικανότητας μόλις ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα με την οποία έχει συσχετιστεί;

Σημαίνει ότι μόλις ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ολοκληρώσει τη δραστηριότητα τότε θα αξιολογηθεί αυτόματα από το σύστημα για τη συγκεκριμένη ικανότητα. Η τιμή αξιολόγησης που θα αποδοθεί στον/στη εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη για τη συγκεκριμένη ικανότητα έχει προκαθοριστεί από το/τη δημιουργό του Πλαισίου ικανοτήτων στο οποίο ανήκει η ικανότητα κατά τη Ρύθμιση κλιμάκων.

Τι σημαίνει αυτόματη ολοκλήρωση μιας ικανότητας μόλις ολοκληρωθεί ένα μάθημα στο οποίο διδάσκεται η ικανότητα αυτή;

Σημαίνει ότι μόλις ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ολοκληρώσει το μάθημα τότε θα αξιολογηθεί αυτόματα από το σύστημα για τη συγκεκριμένη ικανότητα. Η τιμή αξιολόγησης που θα αποδοθεί στον/στη εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη για τη συγκεκριμένη ικανότητα έχει προκαθοριστεί από το δημιουργό του Πλαισίου ικανοτήτων στο οποίο ανήκει η ικανότητα κατά τη Ρύθμιση κλιμάκων.