Δημιουργία Πλαισίων Ικανοτήτων (Competency frameworks)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Δημιουργία Πλαισίων Ικανοτήτων (Competency frameworks)

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο elearning.auth.gr τότε μπορείτε να δημιουργήσετε Πλαίσια ικανοτήτων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • μεταβείτε από το block Διαχείριση (Administration), στην ομάδα εντολών Διαχείριση ιστοτόπου (Site administration),

  • κάντε κλικ στην επιλογή Ικανότητες (Competencies) και επιλέξτε Πλαίσια ικανοτήτων (Competency frameworks),

block admin Competency frameworks

 

  • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πλαίσιο ικανοτήτων χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη νέου πλαισίου ικανοτήτων (Add new competency framework),

add new competency framework

 

  • για το Πλαίσιο ικανοτήτων που δημιουργείτε θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα Όνομα (Name) και ένα μοναδικό Αναγνωριστικό αριθμό (ID number). Επιπλέον, θα πρέπει να επιλέξετε και να ρυθμίσετε μια κλίμακα αξιολόγησης των ικανοτήτων που θα προσθέσετε αργότερα στο Πλαίσιο. Από το αναδυόμενο μενού Κλίμακα (Scale) επιλέξτε την κλίμακα που επιθυμείτε ή αφήστε την προεπιλεγμένη. Αν οι υπάρχουσες κλίμακες αξιολόγησης δε σας εξυπηρετούν τότε υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέας κλίμακας αξιολόγησης (για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ).

  • Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση κλιμάκων (Configure scales).

add new competency framework form

  • Στο αναδυόμενο παράθυρο Ρύθμισης κλιμάκων (Default Competence Scale) στη στήλη Προεπιλογή (Default) ορίστε την τιμή αξιολόγησης των ικανοτήτων όταν αυτές αξιολογούνται αυτόματα από το σύστημα με βάση την ολοκλήρωση κάποιας δραστηριότητας ή πόρου του μαθήματος. Στη στήλη Επαρκής (Proficient) ορίστε ποιες τιμές αξιολόγησης των ικανοτήτων υποδεικνύουν ότι ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη έχει κατακτήσει τη συγκεκριμένη ικανότητα.

default competence scale

 

Τα Πλαίσια ικανοτήτων μπορούν επίσης να δημιουργηθούν εντός μιας κατηγορίας μαθημάτων στο elearning.auth.gr. Για παράδειγμα, τα Πλαίσια ικανοτήτων που αφορούν τα προπτυχιακά μαθήματα του Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης μπορούν να οριστούν εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας. Για να γίνει αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε στην κατηγορία μαθημάτων που επιθυμείτε,

  • από το block Διαχείριση (Administration) από την ομάδα εντολών Κατηγορία: προπτυχιακά μαθήματα επιλέξτε Πλαίσια ικανοτήτων (Competency frameworks),

block admin Category competency frameworks

 

  • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πλαίσιο ικανοτήτων χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη νέου πλαισίου ικανοτήτων (Add new competency framework).

Τα Πλαίσια ικανοτήτων που δημιουργούνται εντός μιας κατηγορίας μαθημάτων δεν είναι ορατά από άλλες κατηγορίες μαθημάτων παρά μόνο αν πρόκειται για γονική κατηγορία μαθημάτων. Για παράδειγμα, ένα Πλαίσιο ικανοτήτων που δημιουργήθηκε εντός της κατηγορίας προπτυχιακά μαθήματα του Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης δεν είναι ορατό από την κατηγορία μεταπτυχιακών μαθημάτων του ίδιου τμήματος.