Σχέδια μάθησης (Learning plans)

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Τι είναι τα Υποδείγματα σχεδίων μάθησης, τα Σχέδια μάθησης και ποια τα οφέλη χρήσης τους
 2. Δημιουργία Υποδειγμάτων σχεδίων μάθησης
 3. Ανάθεση Σχεδίων μάθησης σε εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες
 4. Διαγραφή Σχεδίων μάθησης
 5. Προβολή Σχεδίων μάθησης

Τι είναι τα Υποδείγματα σχεδίων μάθησης, τα Σχέδια μάθησης και ποια τα οφέλη χρήσης τους

Ένα Υπόδειγμα σχεδίων μάθησης (Learning plan template) στο elearning.auth.gr δημιουργείται ως ένα σύνολο ικανοτήτων που προέρχονται από τα Πλαίσια Ικανοτήτων. Στηριζόμενοι σε ένα Υπόδειγμα μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη της επιλογής σας από ένα Σχέδιο μάθησης. Τα Σχέδια μάθησης που προκύπτουν από ένα Υπόδειγμα είναι όμοια με αυτό. Έτσι, αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στα Σχέδια μάθησης που έχετε αναθέσει σε εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες αρκεί να γίνει η τροποποίηση μόνο στο Υπόδειγμα.

Χάρη στα Σχέδια μάθησης μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία των εκπαιδευόμενων στα Σχέδια που τους/τις αναθέτετε. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας στο elearning.auth.gr,

 • από το block Πλοήγηση (Navigation) επιλέξτε Χρήστες (Users) και στη συνέχεια Εγγεγραμμένοι χρήστες (Enrolled users),

  enrolled users

 • από τη λίστα εγγεγραμμένων χρηστών που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο ονοματεπώνυμο του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης που σας ενδιαφέρει,

 • στη νέα σελίδα που εμφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή More και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans),

profiile more learning plans

 • στην επόμενη σελίδα κάντε κλικ στον τίτλο του Σχεδίου μάθησης για το οποίο θέλετε να προβάλετε την πορεία του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην επόμενη εικόνα,

learning plan title

 • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να δείτε την πρόοδο του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης στο συγκεκριμένο Σχέδιο μάθησης.

learning plan status

Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε πόσοι/πόσες εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τα Σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με βάση ένα συγκεκριμένο Υπόδειγμα. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • μεταβείτε από το block Διαχείριση (Administration), στην ομάδα εντολών Διαχείριση ιστοτόπου (Site administration)

 • κάντε κλικ στην επιλογή Ικανότητες (Competencies) και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans templates),

 • learning plan templatesστη σελίδα που θα εμφανιστεί κάντε κλικ πάνω στον τίτλο του Υποδείγματος σχεδίων μάθησης που σας ενδιαφέρει, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα,

Learning plan templates click on title

 • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να δείτε πόσοι/πόσες από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες στους οποίους ανατέθηκα Σχέδια μάθησης, με βάση το συγκεκριμένο Υπόδειγμα, τα έχουν ολοκληρώσει,

executive digital marketing dummies template progress

Δημιουργία Υποδειγμάτων σχεδίων μάθησης

Αν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο elearning.auth.gr τότε μπορείτε να δημιουργήσετε Υποδείγματα σχεδίων μάθησης.

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • μεταβείτε από το block Διαχείριση (Administration), στην ομάδα εντολών Διαχείριση ιστοτόπου (Site administration)

 • κάντε κλικ στην επιλογή Ικανότητες (Competencies) και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans templates),

learning plan templates

 • στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο υπόδειγμα σχεδίου μάθησης (Learning plan template) κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέου υποδείγματος σχεδίου μάθησης (Add new learning plan template),

add a new learning plan template

 • στη φόρμα δημιουργίας του νέου υποδείγματος αρκεί να συμπληρώσετε ένα Ονομα (Name) μόνο και να πατήσετε Αποθήκευση αλλαγών (Save changes).

add a new learning plan template form

Ανάθεση Σχεδίων μάθησης σε εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες

Αν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο elearning.auth.gr τότε μπορείτε με βάση ένα Υπόδειγμα σχεδίων μάθησης να δημιουργήσετε/αναθέσετε Σχέδια μάθησης για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες της επιλογής σας.

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • μεταβείτε από το block Διαχείριση (Administration), στην ομάδα εντολών Διαχείριση ιστοτόπου (Site administration)

 • κάντε κλικ στην επιλογή Ικανότητες (Competencies) και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans templates),

learning plan templates

 • στη σελίδα που θα εμφανιστεί, για το υπόδειγμα που σας ενδιαφέρει κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Επεξεργασία (Edit) και επιλέξτε Δημιουργία σχεδίων μάθησης (Create learning plans),

create learning plans

 • στη νέα σελίδα χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης προκειμένου να εντοπίσετε τον/την εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη που επιθυμείτε να του αναθέσετε ένα Σχέδιο μάθησης. Για την αναζήτηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επώνυμο, όνομα ή το email του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης που αναζητάτε.

 • αφού εντοπίσετε τον/την εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη της επιλογής σας κάντε κλικ επάνω του/της και πατήστε το κουμπί Δημιουργία σχεδίων μάθησης (Create learning plans).

create learning planns button

Διαγραφή Σχεδίων μάθησης

Αν έχετε αναθέσει ένα Σχέδιο μάθησης σε κάποιο/κάποια εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη και θέλετε να ακυρώσετε την ανάθεση τότε θα πρέπει να διαγράψετε το Σχέδιο μάθησης από το προφιλ του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης.
Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας στο elearning.auth.gr,

 • από το block Πλοήγηση (Navigation) επιλέξτε Χρήστες (Users) και στη συνέχεια Εγγεγραμμένοι χρήστες (Enrolled users),

enrolled users

 • από τη λίστα εγγεγραμμένων χρηστών που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο ονοματεπώνυμο του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης που σας ενδιαφέρει,

 • στη νέα σελίδα που εμφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή More και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans),

profiile more learning plans

 • στην επόμενη σελίδα κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Επεξεργασία (Edit) και επιλέξτε Διαγραφή αυτού του σχεδίου μάθησης (Delete this learning plan),

delete learning plan

Προβολή Σχεδίων μάθησης

Κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη του elearning.auth.gr μπορεί να προβάλει τα Σχέδια μάθησης που του/της έχουν ανατεθεί. Για να γίνει αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • κάντε κλικ στο ονοματεπώνυμό σας στο μενού χρήστη/χρήστριας όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, και επιλέξτε Επισκόπηση του προφίλ (View profile)

view profile

 • στην επόμενη σελίδα κάντε κλικ στην καρτέλα More και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans).

profiile more learning plans2