Χειροκίνητη βαθμολόγηση των Ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα μάθημα

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Χειροκίνητη βαθμολόγηση των Ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα μάθημα

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αν έχετε ρόλο διδάσκοντα/διδάσκουσας σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα μπορείτε να βαθμολογήσετε χειροκίνητα τις Ικανότητες των εκπαιδευόμενων που διδάσκονται στο συγκεκριμένο μάθημα.

Για να γίνει αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας στο elearning.auth.gr,

  • εντοπίστε το block Διαχείριση (Administration),

  • επιλέξτε Διαχείριση μαθήματος (Course administration) Αναφορές (Reports) Ανάλυση ικανότητας (Competency breakdown),

competency breakdown

  • στη σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού τον/την εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη που θέλετε να βαθμολογήσετε,

  • στη συνέχεια εντοπίστε την ικανότητα που θέλετε να βαθμολογήσετε στον πίνακα που θα εμφανιστεί και από τη στήλη Αξιολόγηση (Rating) κάντε κλικ στο χαρακτηρισμό Δεν αξιολογήθηκε (not rated),

manually rating competence

  • στη νέα σελίδα που εμφανίζεται βλέπετε λεπτομέρειες για την ικανότητα που αξιολογείτε. Αν η ικανότητα έχει συσχετιστεί με δραστηριότητες ή πόρους του μαθήματος αυτές/αυτοί θα εμφανίζονται στην περιοχή Δραστηριότητες (Activities). Αν ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που αξιολογείτε έχει ολοκληρώσει κάποια δραστηριότητα ή πόρο που σχετίζεται με την ικανότητα που αξιολογείτε τότε η δραστηριότητα αυτή ή ο πόρος θα εμφανίζεται στην περιοχή Αποδεικτικό (Evidence). Για να εισάγετε τη βαθμολογία σας κάντε κλικ στο κουμπί Βαθμός (Rate),

user competency summary rate

  • στο αναδυόμενο παράθυρο χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού Αξιολόγηση (Rating) για να επιλέξετε τη βαθμολογία που θέλετε να καταχωρήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Βαθμός (Rate).

choose a rating

Ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που μόλις αξιολογήσατε μπορεί να δει την αξιολόγησή σας στο δικό του περιβάλλον αρκεί να μεταβεί στο μάθημά σας και από το block Πλοήγηση (Navigation) να επιλέξει Ικανότητες (Competencies), όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

student select competencies

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη βλέπει την αξιολόγηση που πήρε από τον/τη διδάσκοντα/διδάσκουσα του μαθήματος στην Ικανότητα "Κατανοεί το συντακτικό και τη σημασιολογία της HTML και CSS".

student see competence