Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Μορφότυπος
 3. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 4. Περιορισμός διαθεσιμότητας
 5. Πρώτη σελίδα 
 6. Επεξεργασία
 7. Εμπλουτισμός wiki
 8. Μενού επιλογών wiki

Το Wiki είναι μία συνεργατική ιστοσελίδα της οποίας το υλικό προστίθεται και διαμορφώνεται συνεργατικά από τους/τις χρήστες/-στριες του.

Για να προσθέσετε ένα Wiki σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Wiki».

add wiki 

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Όνομα: στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά το wiki.

 • Περιγραφή: προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή του wiki.

 • Κατάσταση wiki: επιλέξτε την κατάσταση του wiki, αν δηλαδή θα πρόκειται για "Συνεργατικό wiki" στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα συνδιαμορφώνουν την ίδια σελίδα ή εάν θα πρόκειται για "Ατομικό wiki" στο οποίο κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα προσθέτει περιεχόμενο σε δική του/της ξεχωριστή σελίδα.

 • Όνομα πρώτης σελίδας: εισάγετε τον τίτλο της πρώτης σελίδας του wiki.

add wiki general

Μορφότυπος

Προτείνεται να αφήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεις.
add wiki format

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

 

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Πρώτη σελίδα 

Κατά τη δημιουργία της πρώτης σελίδας, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 • Τίτλος πρώτης σελίδας: συμπληρώστε τον τίτλο που θέλετε να έχει η πρώτη σελίδα.

 • Μορφότυπος: αφήστε την προεπιλογή "Μορφότυπος html".

Πατήστε «Δημουργία σελίδας».

wiki1 

Θα βρεθείτε στην επεξεργασία της σελίδας που μόλις δημιουργήσατε.

Επεξεργασία

Για να επεξεργαστείτε την πρώτη εγγραφή, ακουλουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στην καρτέλα «Επεξεργασία», με τη βοήθεια του εμπλουτισμένου κειμενογράφου προσθέστε το περιεχόμενό σας. Για να χρησιμοποιήσετε τον εμπλουτισμένο κειμενογράφο επιλέξτε το πρώτο κουμπί αριστερά. Για να προσθέσετε εικόνες, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο του κειμενογράφου. Για να δημιουργήσετε συνδέσμους σε υποσελίδες του wiki, επιλέξτε να βάλετε τους τίτλους τους σε διπλές αγκύλες όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

 • Επιλέξτε «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι προσθήκες σας.

wiki2

Εμπλουτισμός wiki

Έχετε πλέον δημιουργήσει τη δραστηριότητα του wiki σας και την πρώτη σας σελίδα.  Για να προσθέσετε νέες σελίδες, επιλέξτε τον σύνδεσμό του από την ενότητα του μαθήματος, πατήστε πάνω σε έναν σύνδεσμο που ήδη έχετε δημιουργήσει (π.χ. [[Λευκός Πύργος]] ), έπειτα μεταβείτε στην καρτέλα «Επεξεργασία» και ακολουθήστε ξανά την παραπάνω διαδικασία.

Σημείωση : Με κόκκινα γράμματα εμφανίζονται οι σύνδεσμοι (links) στις ιστοσελίδες που θα πρέπει να εμπλουτιστούν (είτε από εσάς είτε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες). Για τον εμπλουτισμό τους μπορείτε να επιλέξετε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

add wiki new

Μενού επιλογών wiki

 • Προβολή: εδώ μπορείτε να δείτε πως εμφανίζεται η σελίδα του wiki που δημιουργήσατε.

wiki view

 • Επεξεργασία: εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σελίδα, όπως περιγράψαμε παραπάνω για την πρώτη σελίδα.
 • Σχόλια: εδώ μπορούν να ανέβουν σχόλια που θα αφορούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλους/όλες.

wiki notes

 • Ιστορικό: εδώ θα μπορεί κάποιος/κάποια να δει τη "διαδρομή" του κειμένου ανάλογα με τις προσθήκες του/της καθενός/καθεμίας επιλέγοντας τον αριθμό της έκδοσης που θέλει να δει, ενώ υπάρχει και το όνομα του/της κάθε συνεισφέροντα/συνεισφέρουσας.

wiki history