Πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα βάσης δεδομένων (database)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα βάσης δεδομένων (database)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Καταχωρήσεις
 3. Διαθεσιμότητα
 4. Βαθμοί
 5. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 6. Περιορισμός διαθεσιμότητας
 7. Παράδειγμα δραστηριότητας βάσης δεδομένων (database)

Με την δραστηριότητα βάση δεδομένων (database) μπορείτε να δημιουργήσετε είτε εσείς είτε οι εκπαιδευόμενοί/εκπαιδευόμενές σας μία συλλογή από στοιχεία,πληροφορίες,δεδομένα και αρχεία.

 

Για να προσθέσετε μία βάση δεδομένων σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Πρoσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

Στη συνέχεια, επιλέξτε από το σύνολο των δραστηριότήτων, εκείνη με το όνομα «Βάση δεδομένων».

activities menu db

Στην νέα οθόνη που θα ανοίξει θα πρέπει να ορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις της δραστηριότητας αυτής.

Γενικά

Όνομα: γράψτε τον τίτλο με τον οποίο θα εμφανίζεται η δραστηριότητα αυτή στην σελίδα του μαθήματός σας.

Περιγραφή (προαιρετική): γράψτε μία περιγραφή σχετικά με την δραστηριότητα αυτή.

 

Καταχωρήσεις

Απαιτείται έγκριση: επιλέξτε "Ναι" εάν θέλετε να εγκρίνετε τις καταχωρήσεις των εκπαιδευόμενών σας πριν δημοσιευτούν στην βάση δεδομένων.

Να επιτρέπονται τα σχόλια στις καταχωρήσεις: επιτρέψτε ή όχι την ανάρτηση σχολίων στις καταχωρήσεις/αναρτήσεις που θα γίνονται στην βάση δεδομένων.

Απαιτούμενες καταχωρήσεις πριν την προβολή: ορίστε τον αριθμό των καταχωρήσεων που πρέπει να γίνουν από έναν/μια εγγεγραμμένο/εγγεγραμμένη πριν του/της επιτραπεί να δει τις άλλες καταχωρήσεις της δραστηριότητας.

Μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων: ορίστε τον μέγιστο αριθμό αναρτήσεων που μπορεί να κάνει κανείς σε αυτή την δραστηριότητα.

 

database entries

 

Διαθεσιμότητα

Καθορίστε το διάστημα κατά το οποίο μπορούν να γίνονται αναρτήσεις υλικού στην δραστηριότητα αυτή καθώς και το διάστημα κατά το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμη για ανάγνωση.

 

database duration

 

Βαθμοί

Μπορείτε να ορίσετε έναν τρόπο βαθμολόγησης των αναρτήσεων που θα γίνονται από τους/τις εκπαιδευόμενούς/εκπαιδευόμενές σας. Επιλέγοντας το  «Τύπος συνάθροισης» μπορείτε να ορίσετε την μέθοδο με την οποία θα υπολογιστεί ο τελικός βαθμός της δραστηριότητας.

 

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.

 create and grade assignment access restriction

 

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας, επιλέξτε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

 

Παράδειγμα δραστηριότητας βάσης δεδομένων (database)

Μετά την αποθήκευση των αρχικών ρυθμίσεων της δραστηριότητας «Βάση δεδομένων» θα πρέπει να ορίσετε τα χαρακτηριστικά της βάσης  δεδομένων. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα ώστε να κατανοήσετε τα βήματα ορισμού των χαρακτηριστικών αυτών καθώς και τον τρόπο χρήσης της δραστηριότητας.

Ας θεωρήσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μία δραστηριότητα βάσης δεδομένων ώστε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να μπορούν να καταχωρούν τις απόψεις τους για βιβλία ή άρθρα που έχουν διαβάσει.

Αφού έχετε δημιουργήσει την δραστηριότητα, επιλέξτε την από την αρχική σελίδα του μαθήματός σας ώστε να ορίσετε τα χαρακτηριστικά της.

Στην συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε την δραστηριότητα:

 

1) Πεδία: επιλέξτε «Δημιουργία νέου πεδίου» για να ορίσετε τα πεδία για τα οποία θα εισαχθούν δεδομένα. Κάθε καταχώρηση μπορεί να έχει πολλά πεδία διαφορετικού τύπου (π.χ. ημερομηνία, εικόνα, αρχείο κ.ά.), το σημαντικό είναι όμως κάθε πεδίο που θα εισάγετε να έχει μοναδικό όνομα.

Στην περίπτωσή μας μπορούμε να ορίσουμε περισσότερα από ένα πεδία και πιο συγκεκριμένα το πεδίο "Εισαγωγή κειμένου" ώστε να καταγράφεται ο τίτλος του βιβλίου, το  πεδίο "Εικόνα" ώστε να εισαχθεί η εικόνα του εξωφύλλου και το πεδίο "Πλαίσιο κειμένου" όπου θα σχολιάσει ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη το βιβλίο του/της.

database fields1

 

Μετά την επιλογή του νέου πεδίου, συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην νέα οθόνη που θα ανοίξει και πατήστε «Προσθήκη».

 

2) Υποδείγματα: επιλέξτε ποια από τα πεδία που έχετε ορίσει θα εμφανίζονται στην βάση δεδομένων αλλά και θα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν υλικό γι' αυτά οι εγγεγραμμένοι/-ες του μαθήματος. Επιλέξτε «Φόρμα λίστας» και στην συνέχεια μεταβείτε στο «Διαθέσιμες ετικέτες» ώστε να επιλέξετε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται.

Στη συνέχεια, επιλέγτε «Αποθήκευση φόρμας» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε.

db form settings

 

3) Προσθήκη καταχώρησης: δημιουργήστε την ανάρτησή σας με βάση τα πεδία που έχετε ορίσει. Εφόσον έχουν οριστεί τα πεδία, τόσο οι διδάσκοντες/διδάσκουσες όσο και οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες του μαθήματος μπορούν να κάνουν μία ανάρτηση, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Για να ολοκληρωθεί η ανάρτηση, επιλέξτε το «Αποθήκευση και προβολή» ή «Αποθήκευση και προσθήκη και άλλου».

 

db new entry

 

 

4) Εμφάνιση λίστας: εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις που έχουν γίνει.

5) Ατομική προβολή: εδώ μπορείτε να δείτε μία-μία τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει στην βάση δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο κάτω από την κάθε καταχώρηση (εάν βέβαια έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα).

6) Εξαγωγή: εδώ μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε σε αρχείο τα στοιχεία των καταχωρήσεων της βάσης δεδομένων σας.