Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στις ρυθμίσεις κάθε δραστηριότητας/περιεχομένου υπάρχει η ενότητα «Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος» στην οποία θα συναντήσετε όλες ή μερικές από τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

common module settings

Διαθεσιμότητα : επιλέξτε αν η δραστηριότητα/το περιεχόμενο θα εμφανίζονται στην σελίδα του μαθήματος (προεπιλογή) ή αν θα γίνει απόκρυψη από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες.

Αναγνωριστικός αριθμός : προαιρετικά, ορίστε ένα αναγνωριστικό αριθμό για μια δραστηριότητα που συνυπολογίζεται στο βαθμολόγιο. Θα σας διευκολύνει να ξεχωρίσετε δραστηριότητες με παρόμοια ονόματα.

Λειτουργία ομάδας : Ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων που ορίζεται σε επίπεδο μαθήματος είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας για όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος. (Διαχείριση -> Διαχείριση μαθήματος ->Ρυθμίσεις -> Ομάδες). 

common module settings groups

Κάθε δραστηριότητα που υποστηρίζει ομάδες, μπορεί επίσης να ορίσει το δικό της τρόπο λειτουργίας, ωστόσο αν ο τρόπος λειτουργίας σε επίπεδο μαθήματος είναι υποχρεωτικός, η ρύθμιση τρόπου λειτουργίας ομάδων κάθε δραστηριότητας θα αγνοηθεί.

  • Χωρίς ομάδες : (προεπιλογή) δεν θα εφαρμοστεί περιορισμός σε ομάδα του μαθήματος. Όλοι/όλες οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες υποβάλλουν τις ατομικές τους δραστηριότητες σε έναν τομέα.

  • Ξεχωριστές ομάδες : Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορούν να δουν και να αλληλεπιδράσουν μόνο με το περιεχόμενο της δικής τους ομάδας. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα Α δεν θα βλέπουν μια δραστηριότητα forum που έχει εκχωρηθεί στην ομάδα Β.Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες υποβάλλουν τη δραστηριότητά τους και εσείς μπορείτε να ταξινομήσετε τις υποβολές ανά ομάδα.

common module settings degree

Ομαδοποίηση : η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει ομαδοποίηση στις ομάδες του μαθήματος και έχετε επιλέξει στην προηγούμενη ρύθμιση “ξεχωριστές ομάδες” ή ”ορατές”. Επιτρέπει στα μέλη των ομάδων που απαρτίζουν την ομαδοποίηση να συνεργαστούν μεταξύ τους.