Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο (workshop)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο (workshop)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Ρυθμίσεις βαθμολόγησης
 3. Ρυθμίσεις υποβολής
 4. Επανατροφοδότηση
 5. Διαθεσιμότητα
 6. Turnitin plagiarism plugin settings
 7. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 8. Περιορισμός διαθεσιμότητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα «Εργαστήριο» για να δώσετε την δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενούς/εκπαιδευόμενές σας να αναρτήσουν τις εργασίες τους και να λάβουν αξιολόγηση τόσο από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα όσο και από τους/τις υπόλοιπους/-ες εκπαιδευόμενους/-ες γι αυτές.

 

Για να προσθέσετε μία ετικέτα σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Πρoσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 

 

Στη συνέχεια, επιλέξτε από το σύνολο των δραστηριοτήτων, εκείνη με το όνομα «Εργαστήριο».

 

activities menu workshop

 

Στην νέα οθόνη που θα ανοίξει θα πρέπει να ορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις της δραστηριότητας αυτής.

Γενικά

Όνομα: γράψτε τον τίτλο με τον οποίο θα εμφανίζεται η δραστηριότητα αυτή στην σελίδα του μαθήματός σας.

Περιγραφή (προαιρετική): γράψτε μία περιγραφή σχετικά με την δραστηριότητα αυτή.

 

Ρυθμίσεις βαθμολόγησης

Στρατηγική βαθμολόγησης: προσδιορίζει τον τρόπο αξιολόγησης καθώς και την μέθοδο βαθμολόγησης των υποβολών των εκπαιδευόμενων.

 • Αθροιστική βαθμολόγηση: τόσο ο/η διδάσκων/-ουσα όσο και οι εκπαιδευόμενοι/-ες μπορούν να βαθμολογήσουν τις αναρτήσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων/-ουσων ανάλογα με τα κριτήρια βαθμολόγησης που θα οριστούν και έχουν ακόμη την δυνατότητα να καταθέσουν και σχετικό σχολιασμό.
 • Σχόλια: οι  εκπαιδευόμενοι/-ες του μαθήματος μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους για τις υποβολές που έχουν γίνει, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να τις βαθμολογήσουν.
 • Αριθμός λαθών: οι συμμετέχοντες/-ες του μαθήματος μπορούν να βαθμολογήσουν εάν τους άρεσε ή όχι η υποβολή που είδαν επιλέγοντας ένα "Ναι" ή "Όχι".Παράλληλα, μπορούν να υποβάλουν και σχετικά σχόλια.

Βαθμός για την υποβολή: ορίστε το μέγιστο ποσοστό της βαθμολογίας που θα λαμβάνει ένας/μία εκπαιδευόμενος/-η για την υποβολή του.

Βαθμός για την αξιολόγηση: ορίστε το μέγιστο ποσοστό της βαθμολογίας που θα λαμβάνει ένας/μία εκπαιδευόμενος/-η για την αξιολόγηση που έκανε στις υποβολές που ορίστηκε να κάνει στους/στις υπόλοιπους/-ες εκπαιδευόμενους/-ες.

 

grades settings workshop

 

Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες λαμβάνουν δύο βαθμολογίες, μία για την υποβολή τους και μία για την αξιολόγηση που κάνουν στις υπόλοιπες υποβολές. Για το λόγο αυτό και στο βαθμολόγιο δημιουργούνται δύο πεδία βαθμού για κάθε δραστηριότητα «Εργαστήριο».

 

Ρυθμίσεις υποβολής

Οδηγίες για την υποβολή: συμπληρώστε τις οδηγίες που θέλετε να εμφανίζονται στους/στις εκπαιδευόμενούς/-ές  σας όταν ξεκινούν την διαδικασία για την δημιουργία της υποβολής τους.

Μέγιστος αριθμός συνημμένων ανά υποβολή:  ορίστε τον μέγιστο αριθμό αρχείων που μπορούν να κατατεθούν ανά υποβολή.

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων συνημμένων υποβολής:  επιλέξτε τον τύπο αρχείου των συνημμένων αρχείων της υποβολής.

Μέγιστο μέγεθος συνημμένου υποβολής:  ορίστε το ανώτατο μέγεθος που θα πρέπει να έχει κάθε ένα συνημμένο αρχείο.

Καθυστερημένες υποβολές: με την συγκεκριμένη ρύθμιση, επιτρέπετε να υποβληθούν αρχεία καθυστερημένα και αφού έχει παρέλθει το στάδιο της υποβολής.

 

submission settings workshop1

 

Επανατροφοδότηση

Κατάσταση λειτουργίας συνολικής ανατροφοδότησης: επιλέξτε εάν θέλετε να δίνεται η δυνατότητα στους αξιολογητές να προσθέσουν σχόλια για την βαθμολογία της αξιολόγησής τους ή όχι. Εάν θέλετε να είναι υποχρεωτικός ο σχολιασμός, επιλέξτε "Ενεργοποιημένο και απαιτούμενο" ενώ εάν θέλετε να είναι διαθέσιμος αλλά προαιτερικός ο σχολιασμός, επιλέξτε "Ενεργοποιημένο και προαιρετικό".

Μέγιστος αριθμός συνημμένων συνολικής ανατροφοδότησης: επιλέξτε μέχρι πόσα αρχεία μπορούν να επισυνάψουν στην αξιολόγησή τους οι αξιολογητές.

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου συνημμένου ανατροφοδότηση: ορίστε τους τύπους των αρχείων που μπορούν να επισυνάψουν στην αξιολόγησή τους οι αξιολογητές.

Μέγιστο μέγεθος συνημμένου συνολικής ανατροφοδότησης: ορίστε το ανώτατο μέγεθος που θα πρέπει να έχει κάθε ένα συνημμένο αρχείο.

Κατάληξη (προαιρετικό): ορίστε το κείμενο που θα εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση και την τελική αξιολόγηση του εργαστηρίου.

 

feedback workshop

 

Διαθεσιμότητα

Καθορίστε τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των εργασιών προς αξιολόγηση αλλά και της διαδικασίας της αξιολόγησης.

 

date settings workshop

 

Turnitin plagiarism plugin settings

Για τις ρυθμίσεις του Τurnitin δείτε εδώ.

create and grade assignment turnitin

 

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

common module settings

 

 

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.

restrict access

 

Προσοχή! Έπειτα από κάθε τροποποίηση των ρυθμίσεων της δραστηριότητας, επιλέξτε «Αποθήκευση κι επιστροφή» ή «Αποθήκευση και προβολή» ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Save and return to course

 

Αφού ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να καθορίσετε τις φάσεις της δραστηριότητας και πώς και πότε αυτές θα λάβουν χώρα.

Οι φάσεις αυτές είναι πέντε:

 • η φάση εγκατάστασης όπου καθορίζονται οι βασικές οδηγίες για την δραστηριότητα και τον τρόπο της αξιολόγησης,
 • η φάση υποβολής κατά την οποία μπορούν οι εκπαιδευόμενοι/-ες να καταθέσουν τα αρχεία τους,
 • η φάση αξιολόγησης κατά την οποία οι αξιολογητές κάνουν τις αξιολογήσεις τους για τις εργασίες στις οποίες έχουν οριστεί ως αξιολογητές,
 • η φάση αποτίμησης βαθμολόγησης κατά την οποία υπολογίζεται και εξάγεται ο βαθμός της κάθε υποβολής από το σύνολο των αξιολογήσεων και
 • η λήξη όπου ολοκληρώνεται όλη η δραστηριότητα.

Για να διαλέξετε σε ποια φάση από τις παραπάνω θα βρίσκεται κάθε φορά η δραστηριότητα, επιλέξτε το «Μετάβαση στη φάση...» που βρίσκεται κάτω από τον τίτλο της. Η στήλη της ενεργοποιημένης φάσης φωτοεπισημαίνεται.

Ακόμα, μπορείτε να καθορίσετε τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης επιλέγοντας στους τίτλους που υπάρχουν στην στήλη κάθε φάσης.  Όταν ένα χαρακτηριστικό έχει οριστεί, σημειώνεται με το σύμβολο tic workshop.

 

phases workshop

 

Μετά την  υποβολή του/της κάθε εκπαιδευόμενου/-ης, ο/η διδάσκων/διδάσκουσα πρέπει να καθορίσει ποιος/ποια θα την αξιολογήσει.

Για τον καθορισμό των αξιολογητών, μεταβείτε στη φάση υποβολής και επιλέξτε «Εκχώρηση υποβολών».

 • Επιλέξτε «Χειρoκίνητη εκχώρηση» για να ορίσετε ποιος/ποια θα αξιολογήσει την κάθε υποβολή. 

 

add reviewer method

 

Θα εμφανιστεί μία λίστα με όλους/όλες τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες του μαθήματος που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην δραστηριότητα. Στην πρώτη στήλη επιλέξτε από ποιον/ποια θα αξιολογηθεί η υποβολή και στην τελευταία στήλη επιλέξτε σε ποιον/ποια θα είναι αξιολογητής ο συγκεκριμένος/-η εκπαιδευόμενος/-η.

 

add reviewer columns

 

 • Επιλέξτε «Τυχαία εκχώρηση» για να ορίσετε τυχαία ποιος/ποια θα αξιολογήσει την κάθε υποβολή.
 • Επιλέξτε «Προγραμματισμένη εκχώρηση» και στην συνέχεια «Εκχωρήστε αυτόματα τις υποβολές στο τέλος της φάσης υποβολής» ώστε να επιλεγούν τυχαία οι αξιολογητές κάθε υποβολής. Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει οριστεί στις γενικές ρυθμίσεις και στο πεδίο «Διαθεσιμότητα» η ημερομηνία λήξης υποβολών και να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «Μετάβαση στην επόμενη φάση μετά την προθεσμία υποβολής».

programmed allocation settings workshop

 

Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε «Αποθήκευση αλλαγών».

save btn workshop