Πρόσβαση και παράδειγμα στην αναφοράς λογοκλοπής

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Έλεγχος λογοκλοπής > Πρόσβαση και παράδειγμα στην αναφοράς λογοκλοπής

Τελευταία ενημέρωση: 4/6/2024


Περιεχόμενα

 1. Πρόσβαση στις αναφορές λογοκλοπής
 2. Παράδειγμα αναφοράς λογοκλοπής

Πρόσβαση στις αναφορές λογοκλοπής

Για να δείτε μια αναφορά λογοκλοπής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματος.

 • Επιλέξτε τον τίτλο της εργασίας που επιθυμείτε.

 • Στην νέα σελίδα επιλέξτε το κουμπί «Εμφάνιση όλων των υποβολών».download assignment submissions

 • Από τη στήλη «Υποβολές αρχείων» , επιλέγετε το ποσοστό λογοκλοπής που εμφανίζεται.

Παράδειγμα αναφοράς λογοκλοπής

Μπορείτε να δείτε:

Το ονοματεπώνυμο του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης που κατέθεσε εργασία.

Το όνομα και τον τύπο του αρχείου που κατατέθηκε.

Το συνολικό ποσοστό λογοκλοπής.

Πηγές από τις οποίες προέρχεται η λογοκλοπή.

Εφαρμογή φίλτρων λογοκλοπής.

Κατέβασμα αναφοράς.

turnitin plagiarism example step1

Ποσοστό λογοκλοπής

Επιλέγοντας το κουμπί του συνολικού ποσοστού λογοκλοπής turnitin plagiarism example button percent θα εμφανιστούν τα επιμέρους ποσοστά λογοκλοπής τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του τελικού ποσοστού.

turnitin plagiarism example step2

Επιλέγοντας ένα επιμέρους ποσοστό λογοκλοπής, μπορείτε να δείτε περαιτέρω ανάλυση αυτού.

turnitin plagiarism example step3

Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη πηγή λογοκλοπής, εμφανίζεται το κείμενο από το οποίο προέρχεται η λογοκλοπή.

Πηγές λογοκλοπής

Επιλέγοντας το κουμπί πηγών λογοκλοπής turnitin plagiarism example button sources εμφανίζονται όλες οι πηγές στις οποίες εντοπίστηκε κάποιο ποσοστό λογοκλοπής, σε φθίνουσα σειρά ποσοστού.

turnitin plagiarism example step4 

Εφαρμογή φίλτρων λογοκλοπής

Επιλέγοντας το κουμπί των φίλτρων λογοκλοπής turnitin plagiarism example button filters εμφανίζονται τα φίλτρα που μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εφαρμόσετε ή όχι. Επιλέξτε αν θέλετε :

 • Να εξαιρείται από το ποσοστό λογοκλοπής ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται σε εισαγωγικά.

 • Να εξαιρείται από το ποσοστό λογοκλοπής η βιβλιογραφία.

 • Συμπληρώστε τον αριθμό των λέξεων ή το ποσοστό κάτω από το οποίο επιθυμείτε να εξαιρεθεί μια πηγή λογοκλοπής. (πχ. Αν συμπληρώσετε 10%, τότε αν από μια πηγή εντοπιστεί ποσοστό λογοκλοπής 10%, τότε η πηγή αυτή και το αντίστοιχο ποσοστό θα εξαιρεθούν από το τελικό ποσοστό λογοκλοπής και από την αναφορά λογοκλοπής.)

turnitin plagiarism example step5

Κατέβασμα αναφοράς

Επιλέγοντας το κουμπί του download turnitin plagiarism example button download, έχετε τις επιλογές να κατεβάσετε :

 • Την αναφορά λογοκλοπής.

 • Ένα έγγραφο, αποδεικτικό της κατάθεσης που κάνατε στο Turnitin.

 • Το αρχείο της εργασίας.

turnitin plagiarism example step6