Πώς να δημιουργήσετε ένα βιβλίο (book)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πώς να δημιουργήσετε ένα βιβλίο (book)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Εμφάνιση
 3. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 4. Περιορισμός διαθεσιμότητας
 5. Εμπλουτισμός βιβλίου
 6. Πίνακας περιεχομένων

Για να προσθέσετε ένα Βιβλίο σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου «Βιβλίο».

add book

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Όνομα: στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά το βιβλίο.

 • Περιγραφή: προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή του βιβλίου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος» ώστε η περιγραφή να εμφανίζεται στην σελίδα του μαθήματος, κάτω από το σύνδεσμο της δραστηριότητας.

add book general

Εμφάνιση

 • Μορφοποίηση κεφαλαίου: μπορείτε να αφήσετε τα προεπιλεγμένα, ώστε τα κεφάλαια να αριθμούνται (1, 2, 3 κτλ).

 • Στυλ πλοήγησης: μπορείτε να αφήσετε τα προεπιλεγμένα, ώστε να είναι εικόνες κάτω δεξιά στο τέλος κάθε κεφαλαίου με ειδική σήμανση για να μεταβεί ο αναγνώστης στο επόμενο κεφάλαιο.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε,αν θέλετε, να εμφανίζεται σε όλα τα κεφάλαια μόνο ο τίτλος του βιβλίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τίτλοι των κεφαλαίων θα εμφανίζονται μόνο στον Πίνακα Περιεχομένων. Αν δεν επιλέξετε το συγκεκριμένο πεδίο σε όλα τα κεφάλαια, θα εμφανίζεται ο τίτλος του κεφαλαίου.

add book appearance

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

 

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Εμπλουτισμός βιβλίου

Για να προχωρήσετε στον εμπλουτισμό του περιεχομένου του βιβλίου, επιλέξτε τον σύνδεσμό του από την ενότητα του μαθήματος.

add book choose the book

Προσθήκη νέου κεφαλαίου

 • Τίτλος κεφαλαίου: προσθέστε τον τίτλο του πρώτου κεφαλαίου σας.

 • Περιεχόμενο: προσθέστε το κείμενό σας.

Το κείμενό σας μπορεί να περιέχει και εικόνες και υπερσυνδέσμους, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του κειμενογράφου σας για τη μορφοποίηση του κειμένου σας.

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε «Αποθήκευση αλλαγών» για να αποθηκευτεί το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει.

add book new chapter

 

Πίνακας περιεχομένων

Μετά τη δημιουργία του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου σας αυτόματα δημιουργείται και ο πίνακας περιεχομένων του βιβλίου.

add book table of contents

Για τη δημιουργία του επόμενου κεφαλαίου πηγαίνετε στον πίνακα περιεχομένων και επιλέγετε το σύμβολο με το little cross για να δημιουργήσετε επόμενο κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο. 

Με τον ίδιο τρόπο θα εμπλουτίσετε και τα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου σας ενώ επιλέγοντας την ένδειξη "Υποκεφάλαιο" μπορείτε να δημιουργήσετε και υποκεφάλαια όπου χρειάζονται.

Η περιήγηση στο βιβλίο που δημιουργήσατε θα γίνεται πολύ εύκολα από τον πίνακα των περιεχομένων.

Mπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σύμβολα που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων (και τα οποία δεν είναι ασφαλώς ορατά στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες) για να διαχειρίζεστε τα κεφάλαια του βιβλίου σας:

 • little crossπροσθέτετε κεφάλαια ή/και υποκεφάλαια.
 • trashcanδιαγράφετε κεφάλαια ή/και υποκεφάλαια.
 • little eye hide showμπορείτε να αποκρύπτετε και να εμφανίζετε στους φοιτητές/-τριές σας κάποια από τα κεφάλαια/υποκεφάλαια.
 • cogwheel settingsέχετε στη διάθεσή σας την οθόνη με το περιεχόμενο του κεφαλαίου/υποκεφαλαίου για να κάνετε αλλαγές στο περιεχόμενο.
 • little arrows up and downμετακινείτε τα κεφάλαια και αλλάζετε τη σειρά τους.