Πως να δημιουργήσετε φάκελο μαθητή (student folder)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πως να δημιουργήσετε φάκελο μαθητή (student folder)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η δραστηριότητα του Φακέλου μαθητή υπάρχει για να εξυπηρετήσει την ανάγκη ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ενός μαθήματος.

Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα Φακέλου μαθητή σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

  • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

  • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

  • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

  • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Φάκελος μαθητή».

add students folder

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

Όνομα φακέλου μαθητή : στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά την δραστηριότητα.

Περιγραφή : προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή και επιλέξτε αν θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος.
add student folder general

Φάκελος μαθητή

Επιλέξτε μια από τις δύο καταστάσεις :

  • students can upload documents :επιτρέπει στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να αναρτούν αρχεία που θέλουν να κοινοποιήσουν στους/στις υπόλοιπους/υπόλοιπες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του μαθήματος.

  • take documents from an assignment : επιτρέπει στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να κοινοποιήσουν τα αρχεία τους από μια δραστηριότητα κατάθεσης εργασίας στους/στις υπόλοιπους/υπόλοιπες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του μαθήματος.

Ορίστε τον Μέγιστος αριθμός συνημμένων (μέγιστο 4GB) και το Μέγιστο μέγεθος συνημμένου.

Αποδεκτοί τύποι αρχείου : πατώντας στο κουμπί «Επιλέξτε», στο αναδυόμενο παράθυρο θα βρείτε μια μεγάλη λίστα τύπων αρχείων. Επιλέξτε τους τύπους αρχείων που θέλετε να επιτρέπεται στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να αναρτούν και πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών» στο τέλος της λίστας.

Έγκριση από προεπιλογή : αν επιλέξετε «ναι», τα αρχεία θα αναρτώνται απευθείας. Αν επιλέξετε «όχι», θα απαιτείται πρωτίστως έγκριση από την διδακτική ομάδα του μαθήματος.

add student folder student folder 

Timeslot for Upload/Approval

Σε αυτή την ενότητα των ρυθμίσεων μπορείτε να ορίσετε την χρονική περίοδο κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να αναρτούν αρχεία. Αν απενεργοποιήσετε τα 2 πεδία «Ενεργοποίηση», θα μπορούν να αναρτούν οποιαδήποτε στιγμή.
add student folder timeslot

Ειδοποιήσεις

Επιλέξτε αν η διδακτική ομάδα θα λαμβάνει ειδοποίηση για κάθε νέα ανάρτηση και αν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λαμβάνουν ειδοποίηση όταν εγκριθεί μια ανάρτησή τους.

add student folder notifications

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας, πατάτε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course