Πώς να δημιουργήσετε ένα γλωσσάρι (glossary)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πώς να δημιουργήσετε ένα γλωσσάρι (glossary)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Καταχωρήσεις
 3. Εμφάνιση
 4. Βαθμοί
 5. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 6. Περιορισμός διαθεσιμότητας
 7. Προσθήκη εγγραφής

Για να προσθέσετε ένα Γλωσσάρι σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Γλωσσάρι».

add glossary

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Όνομα: στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά το γλωσσάρι.

 • Περιγραφή: προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή του γλωσσαρίου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος» ώστε η περιγραφή να εμφανίζεται στην σελίδα του μαθήματος, κάτω από τον σύνδεσμο της δραστηριότητας.

Θα πρέπει να επιλέξετε εάν το συγκεκριμένο γλωσσάρι θα είναι κύριο ή δευτερεύον. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κύριο γλωσσάρι σε ένα μάθημα. Σε ένα κύριο γλωσσάρι μπορούν να μεταφερθούν εγγραφές από ένα δευτερεύον. Το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση αν δεν απαιτείται μαζική εισαγωγή όρων από άλλα γλωσσάρια μπορούν όλα τα γλωσσάρια σε ένα μάθημα να είναι δευτερεύοντα.

add glossary general

Καταχωρήσεις

Στην ενότητα "Καταχωρήσεις" μπορείτε να κάνετε την εξής σειρά επιλογών:

 • Αποδοχή από προεπιλογή: επιλέξτε εάν οι εγγραφές που θα εισαχθούν από τους εκπαιδευόμενούς/εκπαιδευόμενές σας θα εμφανίζονται αυτόματα στο γλωσσάρι χωρίς την έγκρισή σας.

 • Επιτρέπεται πάντα επεξεργασία: επιλέξτε εάν οι εκπαιδευόμενοί/εκπαιδευόμενές σας θα εξακολουθούν να μπορούν να επεξεργάζονται τις εγγραφές που δημιουργούν ακόμη και μετά την αρχική καταχώρησή τους.

 • Επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές: επιλέξτε εάν ένας όρος/έννοια θα μπορεί να επεξηγείται σε περισσότερες από μία εγγραφές.

 • Να επιτρέπονται τα σχόλια στις εγγραφές: επιλέξτε εάν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες του μαθήματος θα μπορούν να προσθέτουν σχόλια σε οποιαδήποτε καταχώρηση του γλωσσαρίου.

 • Αυτόματη δημιουργία συνδέσμων με τις καταχωρήσεις του γλωσσαρίου : επιλέξτε εάν θα δημιουργούνται αυτόματα σύνδεσμοι οπουδήποτε στο μάθημα εμφανίζονται λέξεις που ταυτίζονται με αυτές του γλωσσαρίου.

add glossary entries

Εμφάνιση

Μπορείτε να συμβουλεύεστε το εικονίδιο με το ερωτηματικό δίπλα σε καθεμία από τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για να αποφασίσετε τι σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση, αφήνοντας τις προεπιλεγμένες τιμές έχετε ένα αποτέλεσμα που εξυπηρετεί τις πιο συνηθισμένες ανάγκες των χρηστών/χρηστριών.

add glossary appearance

Βαθμοί

Η δραστηριότητα του γλωσσαρίου μπορεί και να βαθμολογείται (προαιρετικά). Σε αυτήν την περίπτωση επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού τον τύπο βαθμολόγησης που επιθυμείτε.
add glossary ratings

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατάτε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Προσθήκη εγγραφής

Έχετε πλέον δημιουργήσει τη δραστηριότητα του γλωσσαρίου σας και οδηγείστε στην οθόνη όπου θα προσθέσετε μια εγγραφή, επιλέγοντας τον σύνδεσμό του από την αρχική σελίδα του μαθήματος.

add glossary new

Για να προσθέσετε νέα εγγραφή, ακουλουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Επιλέξτε «Προσθήκη νέας εγγραφής».

add glossary new add

 • Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε τα στοιχεία: 

  • έννοια (απαιτούμενο πεδίο),

  • ορισμός (απαιτούμενο πεδίο),

  • λέξεις/-η κλειδιά (προαιρετικό πεδίο),

  • συννημένο πεδίο (προαιρετικό πεδίο).

 • Για την αποθήκευση των ρυθμίσεων, επιλέξτε «Αποθήκευση αλλαγών».

add glossary lesson glossary