Δημιουργία κουίζ

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Δημιουργία κουίζ

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας quiz σε ένα μάθημα του elearning.auth.gr, περιγράφεται στο παρακάτω video: