Πώς να δημιουργήσετε μια Ανατροφοδότηση (Feedback)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εργαλεία επικοινωνίας > Πώς να δημιουργήσετε μια Ανατροφοδότηση (Feedback)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Ρυθμίσεις δραστηριότητας
  2. Δημιουργία ανατροφοδότησης

 Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα Ανατροφοδότησης σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

  • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

  • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

  • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

  • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Ανατροφοδότηση».

add feedback

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε: 

Ρυθμίσεις δραστηριότητας

Γενικά

Όνομα: στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά την δραστηριότητα.

Περιγραφή: προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή και επιλέξτε αν θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος.

feedback general

Διαθεσιμότητα

Ορίστε το χρονικό διάστημα που θα δέχεστε απαντήσεις.

feedback availability

Ρυθμίσεις ερώτησης και υποβολής

Ορίστε αν οι υποβολές θα είναι ανώνυμες ή επώνυμες, αν θα λαμβάνετε email κάθε φορά που κάποιος/κάποια εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη υποβάλλει απαντήσεις και αν θα γίνεται αυτόματη αρίθμηση των ερωτήσεων.

feedback question and submission settings

Μετά την υποβολή

Εμφάνιση σελίδας ανάλυσης: Ορίστε αν μετά την υποβολή θα εμφανίζεται ανάλυση των αποκρίσεων στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.

Μήνυμα ολοκλήρωσης: Συμπληρώστε ένα μήνυμα για να ευχαριστήσετε τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ή παρακινήστε τους/τις να μεταβούν σε επόμενη δραστηριότητα το οποίο θα προσθέσετε στην επόμενη ρύθμιση.

Σύνδεση με την επόμενη δραστηριότητα: Σε περίπτωση που θέλετε η δραστηριότητα αυτή να οδηγεί σε άλλη δραστηριότητα, σε αυτό το σημείο θα προσθέσετε το url της επόμενη δραστηριότητας.

feedback after submission

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας, πατήστε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Δημιουργία ανατροφοδότησης

Αφού ολοκληρώσετε την παραμετροποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων δραστηριότητας, επιλέξτε την Ανατροφοδότηση που δημιουργήσατε από την αρχική σελίδα του μαθήματος ώστε να παραμετροποιήσετε το περιεχόμενό της.

Επισκόπηση

feedback overview

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να δείτε την γενική επισκόπηση της δραστηριότητας.

feedback overview a

Επεξεργασία ερωτήσεων

feedback questions

Σε αυτήν την καρτέλα επιλέξτε ερωτήσεις από το πλήθος διαθέσιμων τύπων ερωτήσεων

feedback question types

και διαμορφώστε το ερωτηματολόγιο.

feedback questions b

Υποδείγματα

feedback templates

Σε αυτήν την καρτέλα δημιουργήστε σετ ερωτήσεων και δημιουργήστε ολοκληρωμένα υποδείγματα που μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε χωρίς να απαιτείται να τα δημιουργήσετε εκ νέου.

feedback templates b

Ανάλυση

feedback analysis

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να δείτε την ανάλυση των απαντήσεων που υποβλήθηκαν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε αρχείο excel.

feedback analysis b

Εμφάνιση αποκρίσεων

feedback show responses

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να δείτε την αναφορά των αποκρίσεων και να κάνετε λήψη με μία από τις διαθέσιμες μορφές αρχείου.

feedback overview b