Δημόσια Συζήτηση Αντιπαράθεσης (Debate)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ενεργός μάθηση (Active Learning) > Δημόσια Συζήτηση Αντιπαράθεσης (Debate)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Δημιουργία Debate
 3. Το περιβάλλον του Debate για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες
 4. Το περιβάλλον του Debate για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Εισαγωγή

Ένας από τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενσωματώσετε την τεχνική της ενεργούς μάθησης στη διδασκαλία σας είναι να καλέσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να συμμετάσχουν σε κάποιο debate. Δείτε παρακάτω πως μπορείτε να δημιουργήσετε στο elearning μια δραστηριότητα τύπου debate στο ηλεκτρονικό σας μάθημα.

Δημιουργία Debate

Για να δημιουργήσετε μια δημόσια συζήτηση αντιπαράθεσης (debate) για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,
 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),
 • στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανιστεί η δραστηριότητα επιλέξτε Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource),
 • από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Debate,
 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

create_Debate_part1.png

create_Debate_part2.png

 

Στη φόρμα δημιουργίας του Debate, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Name: Δώστε έναν τίτλο για τη δραστηριότητα.
 • Debate topic: Δώστε το θέμα του Debate.
 • Περιγραφή: Περιγράψτε το θέμα για το οποίο καλείτε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να πάρουν θέση.
 • User response type: από το αναδυόμενο μενού μπορείτε να επιλέξετε (α) allow unlimited respone ώστε να μην θέσετε κανέναν περιορισμό στο πλήθος των απαντήσεων που θα προσθέσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες σας (β) allow one response in any one side ώστε να επιτρέψετε στους εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να προσθέσουν μια απάντηση υπέρ του διλήμματος του debate και μια απάντηση κατά (γ) allow one response in each side ώστε να επιτρέψετε στους εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να δώσουν μια και μοναδική απάντηση είτε υπέρ είτε κατά του διλήμματος του debate (δ) use teams feature ώστε να θέσετε τη δραστηριότητα σε λειτουργία ομάδων.

Το περιβάλλον του Debate για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον του Debate για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες του μαθήματος.

Debate_view_for_students_part1.png

Debate_view_for_students_part2.png

 

Πατώντας πάνω στο κουμπί Join/View debate οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες μεταφέρονται στο περιβάλλον της επόμενης εικόνας προκειμένου να δουν τις υπάρχουσες απαντήσεις των συνεκπαιδευόμενων τους και να προσθέσουν τις δικές τους.

view_debate.png

 

Για την προσθήκη των νέων απαντήσεων αρκεί οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να χρησιμοποιούν τα εικονίδια add_negative_response.pngadd_positive_response.png, στις στήλες υπερ και κατά του διλήμματος του debate αντίστοιχα. Αφού πληκτρολογήσουν την απάντησή τους οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί Save.

add_response.png

Το περιβάλλον του Debate για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον του Debate για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος.

debate_title_and_description.png

Debate_topic.png

 

Επιλέγοντας το κουμπί Manage teams θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον της επόμενης εικόνας απ όπου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Manage positive teams και Manage negative teams μπορείτε να χωρίσετε τις ομάδες εκπαιδευόμενων του μαθήματος σε υπέρ και κατά του διλήμματος που θέτει το debate. Σε αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που ανήκουν στην ομάδα "υπέρ" θα μπορούν να προσθέτουν απαντήσεις μόνο στη στήλη Positive, ενώ οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που ανήκουν στην ομάδα "κατά" θα μπορούν να προσθέτουν απαντήσεις μόνο στη στήλη Negative.

manage_positive_and_negative_teams.png

 

Κατά τη δημιουργία μιας ομάδας είτε υπερ είτε κατά του διλήμματος του debate αρκεί να δώσετε ένα όνομα για την ομάδα, να ορίσετε το πλήθος των επιτρεπόμενων απαντήσεων για την ομάδα (response allowed) και στο πεδίο Selects groups να επιλέξετε τις ομάδες του μαθήματος που επιθυμείτε. Στο τέλος, επιλέγετε Αποθήκευση αλλαγών.

create team