Ηλεκτρονική ψηφοφορία (E-voting)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ενεργός μάθηση (Active Learning) > Ηλεκτρονική ψηφοφορία (E-voting)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
 3. Το περιβάλλον της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες
 4. Το περιβάλλον της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Εισαγωγή

Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting) μπορείτε να καλέσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να ψηφίσουν για ένα συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ζωντανά στην πλατφόρμα και μπορείτε να παρακολουθείτε πως εξελίσσεται η ψηφοφορία.

Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Για να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,
 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),
 • στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανιστεί η δραστηριότητα επιλέξτε Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource),
 • από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε E-Voting,
 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

Editing-E-Voting.png

 

Στη φόρμα δημιουργίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Name of the poll: δώστε ένα όνομα για τη δραστηριότητα και στο πλαίσιο που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω συμπληρώστε προαιρετικά μια αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας στην οποία καλείτε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας να συμμετάσχουν.
 • Possibility to choose multiple answers: αν το ενεργοποιήσετε τότε θα επιτρέπεται στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να δώσουν περισσότερες από μια απαντήσεις.
 • Question 1: καταγράψτε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας.
 • Choice1-2: δώστε το λιγότερο δύο πιθανές απαντήσεις για το ερώτημα που θέτετε.

Αν θέλετε να κάνετε περισσότερες από μια ερωτήσεις στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας τότε χρησιμοποιήστε το κουμπί Add a question.

Αν το ερώτημα που θέτετε έχει σωστές και λάθος απαντήσεις τότε σημειώστε τις σωστές απαντήσεις στη στήλη Correct.

Το περιβάλλον της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες του μαθήματος. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τα εξής για το περιβάλλον αυτό:

 • Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες βλέπουν μόνο την αρίθμηση των απαντήσεων ενώ η ερώτηση και οι πιθανές απαντήσεις έχουν γνωστοποιηθεί ήδη στην ολομέλεια από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα.
 • Όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη κάνει κλικ στην απάντηση που επιθυμεί αυτή καταγράφεται ζωντανά στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
 • Αν στην ερώτηση δεν επιτρέπονται οι πολλαπλές απαντήσεις και ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη κάνει κλικ σε μια απάντηση και έπειτα σε μια άλλη, τότε καταγράφεται στη ψηφοφορία η τελευταία απάντηση του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης.
 • Αν ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θέλει να αποσύρει τη ψήφο του από μια απάντηση που έχει δώσει τότε μπορεί να κάνει δεύτερη φορά κλικ στην απάντηση αυτή.

E-Voting_environment_for_students.png

Το περιβάλλον της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας βλέπετε το περιβάλλον της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τα εξής για το περιβάλλον αυτό:

 • Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική ψηφοφορία ώστε να μπορούν να ψηφίσουν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες σας κάντε κλικ στο κουμπί Start. Για να σταματήσετε τη ψηφοφορία μπορείτε οποτεδήποτε το θελήσετε να πατήσετε το κουμπί Stop.
 • Αν θέλετε η ψηφοφορία να γίνει διαθέσιμη στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τότε χρησιμοποιήστε το μενού Time to vote προκειμένου να καθορίσετε το διάστημα αυτό.
 • Κάνοντας κλικ στο κουμπί Reset οι απαντήσεις των φοιτητών/φοιτητριών θα διαγραφούν προκειμένου να προχωρήσετε στη συνέχεια σε νέα ψηφοφορία.

E-Voting_environment_for_teachers.png