Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ενεργός μάθηση (Active Learning) > Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Δημιουργία ενός Wordcloud
 3. Το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες
 4. Το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Εισαγωγή

Στον καταιγισμό ιδεών μπορείτε να προσκαλέσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να καταθέσουν τις ιδέες τους για ένα συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή τους. Οι ιδέες αυτές μπορούν να καταγραφούν ως λέξεις κλειδιά ενός wordcloud.

Δημιουργία ενός Wordcloud

Για να καλέσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να συμμετάσχουν σε έναν καταιγισμό ιδεών και να δημιουργήσουν ένα Wordcloud στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,
 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),
 • στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανιστεί η δραστηριότητα επιλέξτε Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource),
 • από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Wordcloud,
 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

Editing-Wordcloud.png

 

Στη φόρμα δημιουργίας του wordcloud, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Wordcloud activity name: δώστε ένα όνομα για τη δραστηριότητα.
 • Περιγραφή: κάντε μια σαφή περιγραφή της δραστηριότητας στην οποία καλείτε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να συμμετάσχουν.
 • Color scheme: αποφασίστε τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε για τις λέξεις του wordcloud.
 • Open the wordcloud: αν ενεργοποιήσετε την ημερομηνία έναρξης τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα από την ημερομηνία που θα ορίσετε και μετά.
 • Close the wordcloud: αν ενεργοποιήσετε την ημερομηνία λήξης τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες ΔΕ θα μπορούν να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα από την ημερομηνία που θα ορίσετε και μετά.

Το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες του μαθήματος.

Wordcloud environment for students

Ο/Η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που θέλει να συνεισφέρει στο Wordcloud αρκεί να πληκτρολογήσει το κείμενο που επιθυμεί στο πλαίσιο Add a word here... και στη συνέχεια να πατήσει το κουμπί Submit.

Όποιος/Όποια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θέλει να αποθηκεύσει το Wordcloud στον υπολογιστή του μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας το κουμπί Export CSV ή Export PNG, ανάλογα με τη μορφή στην οποία θέλει να αποθηκεύσει.

Το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας βλέπετε το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος.

Wordcloud_environment_for_teachers.png

 

Η διαφορά συγκριτικά με το περιβάλλον του Wordcloud για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες είναι ότι οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους το κουμπί Edit words, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να δουν το σύνολο των λέξεων που περιλαμβάνονται στο cloud και να τροποποιήσουν είτε τα λεκτικά είτε το μέγεθος των λέξεων. Όσο πιο μεγάλο θέλετε να εμφανίζεται ένα κείμενο τόσο μεγαλύτερο αριθμό συμπληρώστε στη στήλη Count, της εικόνας που ακολουθεί. Αφού κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε στη λίστα, πατήστε το κουμπί Save.

edit_Words_of_cloud.png