Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση και κατανόηση των αρχών και πρακτικών της ενταξιακής εκπαίδευσης μέσα από το σχετικό νομοθετικό, ερευνητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο. Ξεκινώντας από μια ιστορική ανασκόπηση και πολιτισμική πλαισίωση της αναπηρίας θα συζητήσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις και ερμηνείες της, οι οποίες συνετέλεσαν στην ανάπτυξη διάφορων μοντέλων αναπηρίας, εκπαιδευτικών δομών και προσεγγίσεων της διαφορετικότητας. Η παιδική κουλτούρα, οι διαφορετικές ταυτότητες των παιδιών, ο ρόλος των «σημαντικών άλλων» (εκπαιδευτικοί, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον) αλλά και ο σχολικός χώρος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κατανόησης και εφαρμογής της ένταξης στην πράξη και θα εξεταστούν στο παραπάνω πλαίσιο. Καθώς οι ενταξιακές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τόσο τη δυνατότητα όσο και την ανάγκη συνύπαρξης και συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τις σωματικές, διανοητικές, κοινωνικές και άλλες ικανότητές τους, θα αναπτύξουμε πάνω απ’ όλα το λεξιλόγιο και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα προάγουν ενταξιακές διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές σεβόμενες τις διαφορετικές ταυτότητες, ανάγκες και εμπειρίες των παιδιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση της εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας κυρίως από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους έως σήμερα. Δεν επιδιώκει τη μετάδοση στεγνών πληροφοριών για έργα ή συγγραφείς αλλά τη συνειδητοποίηση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αλλαγές αλλά και τις συνέχειες στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Επίσης, επιδιώκεται οι φοιτητές να εξοικειωθούν με γραμματολογικές έννοιες όπως λογοτεχνική γενιά και σχολή, λογοτεχνικό κίνημα, λογοτεχνική επίδραση, λογοτεχνικός κανόνας και να ασκηθούν στη χρήση και αξιοποίηση γραμματολογικών εργαλείων όπως οι Ιστορίες της Νεοελληνικής λογοτεχνίας και οι ανθολογίες. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στα κριτήρια και τις αισθητικές αξίες στις οποίες βασίστηκε η συγκρότηση του δημοτικιστικού λογοτεχνικού κανόνα και στις αμφισβητήσεις και ανανεώσεις του από τις επόμενες γενιές. Εκτός από τη διάλεξη της διδάσκουσας, οι φοιτητές θα μπορούν να αναλάβουν σε ομάδες τη μελέτη, από γραμματολογική σκοπιά, συγκεκριμένων συγγραφέων ή έργων και να τους παρουσιάσουν στην τάξη.

Το μάθημα έχει στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Μέσα από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια στα οποία φοιτητές και φοιτήτριες θα συμμετέχουν προσπαθούν να διερευνηθούν και ως ένα βαθμό να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Γιατί να διδάξουμε φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο; β) Με τι διδακτικό υλικό να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών; γ) Πώς να διδάξουμε τις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο; δ) Πώς να αξιολογήσουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες; Στις διαλέξεις του μαθήματος παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η χρήση διδακτικών υλικών και μορφών διδασκαλίας, ενώ οι φοιτητές κα οι φοιτήτριες ασκούνται στην επιλογή, τον σχεδιασμό και την χρήση των παραπάνω στα αντίστοιχα εργαστήρια. Παρουσιάζονται παραδείγματα διδακτικού υλικού και περιπτώσεων εφαρμογής διαφόρων μορφών διδασκαλίας που αφορούν περιεχόμενο των φυσικών επιστημών (και διδάσκεται το περιεχόμενο αυτό ως περίπτωση εφαρμογής) από τις ενότητες οι οποίες εμφανίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμβαθύνουν στις τεχνικές καλλιέργειας γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες εστιάζοντας στη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών μέσα από τη χρήση αφηγήσεων όπως λογοτεχνικά κείμενα, κινηματογραφικές ταινίες και ταινίες animation/slowmation. 

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα σημεία επαφής και αλληλεπίδρασης των φυσικών επιστημών με τον πολιτισμό, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενοποιημένης θεώρησης των φυσικών επιστημών και του πολιτισμού, αντίθετη με την τάση που για πολλά χρόνια έχει επικρατήσει όπου οι «θετικές σπουδές» (οι φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά στην εκπαίδευση) εμφανίζονται ξεκομμένες από τις «κλασσικές σπουδές» (όψεις του πολιτισμού στην εκπαίδευση). ). Το μάθημα αποτελεί μια πρόταση για να παρουσιαστεί η «συνολική εικόνα» των φυσικών επιστημών και του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Το μάθημα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες: 1) Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται σταθμοί των φυσικών επιστημών που επηρέασαν τον ανθρώπινο πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: α) Από το μηχανικό ρολόι στη βιομηχανική επανάσταση. β) Η ατομική βόμβα και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. γ) Η εξερεύνηση του διαστήματος την εποχή του ψυχρού πολέμου. δ) Η έρευνα για το AIDS και η φύση των φυσικών επιστημών. ε) Από τη μελέτη του DNA στη βιοηθική. 2) Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος πραγματοποιείται μια συγκριτική παρουσίαση των επίσημων δυτικών φυσικών επιστημών απέναντι στις ερμηνείες για τον κόσμο των διαφόρων πολιτισμών (κινεζικός, ινδικός, περσικός, ελληνικός, κέλτικος, σκανδιναβικός, κ.ά.), των αυτοχθόνων ινδιάνων της βορείου και νοτίου Αμερικής, των Εσκιμώων, των αφρικανικών φυλών, των αυτοχθόνων της Αυστραλίας και σύγχρονων αστικών μύθων. 3) Στην τρίτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα από τον τρόπο που οι φυσικές επιστήμες έχουν επηρεάσει την τέχνη αλλά και έχουν εκφραστεί μέσα από διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος, οι εικαστικές τέχνες και η μουσική. 

Μελέτη μιας μεγάλης γκάμας σημαντικών μεθόδων διδασκαλίας της μουσικής με έμφαση στα συστατικά στοιχεία και τους διδακτικούς στόχους σύμφωνα με τις διδακτικές προσεγγίσεις των Carl Orff, E. J. Dalcroze, και Z. Kodaly. Αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο παιδαγωγός κατά την εξάσκηση των μεθόδων αυτών, ανάλυση, εμπέδωση και χρησιμοποίησή τους από τους φοιτητές. Μελέτη του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πλάνα μαθημάτων και διδακτικών σεναρίων σε συνδυασμό με μελέτη και παρουσίαση αντίστοιχων δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τρόποι Διδασκαλίας τραγουδιών. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ασκήσεις και παιδικά τραγούδια αντίστοιχης δυσκολίας για φωνή και μεταλλόφωνο. Στη συνέχεια προσεγγίζονται οι ενορχηστρώσεις τραγουδιών για παιδιά σύμφωνα με την διδακτική προσέγγιση του C. Orff (με διάφορα κρουστά όργανα και με τη χρήση βοηθητικών μέσων: Ostinato, Bordun, Ρυθμικά-λεκτικά μοτίβα και επεξεργασία τους και συνοδεία και με ηχηρές κινήσεις). Χρήση τεχνικών για την εξέλιξη του τραγουδιού και του σολφέζ από τις διδακτικές προσεγγίσεις Kodaly και Dalcroze. Πρακτική άσκηση σε τρόπους διδασκαλίας τραγουδιών για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δημιουργία ρεπερτορίου ενορχηστρωμένων τραγουδιών.

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, βασικός στόχος είναι να εδραιωθούν οι απαιτούμενες θεωρητικές μουσικές γνώσεις στους φοιτητές, ώστε να μπορούν να εκτελούν στο μεταλλόφωνο, χωρίς βοήθεια, με αυτονομία, διάφορα τραγούδια που τους χρειάζονται στην εργασία τους και να μπορούν στη συνέχεια να τα διδάξουν στα παιδιά. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, βασικός στόχος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές, βασισμένοι στην αντίστοιχη διδασκόμενη θεωρία, μέσω εξάσκησης να μπορούν να εκτελούν στο μεταλλόφωνο και να τραγουδούν σωστά (διαβάζοντας παρτιτούρα) μουσικά κομμάτια και κυρίως τραγούδια για παιδιά. 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν συμβάλλει στην πρόοδο και στην βελτίωση τόσο της κοινωνίας εν γένει, όσο και του ίδιου του ανθρώπου ξεχωριστά. Ωστόσο, ο λανθασμένος και ανεξέλεγκτος, τις περισσότερες φορές, τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αξιοποιεί και εφαρμόζει τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, δημιουργεί βιοηθικά, κοινωνικό- ηθικά και όχι μόνο, προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης έρευνας και αντιμετώπισης. Η σχέση, επομένως, της ηθικής με την επιστήμη και την τεχνολογία αποτελεί το αντικείμενο διαχρονικής μελέτης, όπου πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον αυτής της μελέτης, πιστεύεται ότι μπορεί [η σχέση αυτή] να συμβάλλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην αναγνώριση ορισμένων βιοηθικών προβλημάτων ως συνέπεια της ραγδαίας και ορισμένες φορές ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, στην διερεύνηση των αιτιών που τα προκαλούν, καθώς και στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

eisagwgi

Ανάπτυξη, αναθεώρηση και διαχωρισμός των όρων ΤΠΕ -ET.  Έμφαση στο ρόλο της επιστημονικής υπολογιστικής σκέψης. Θεώρηση μιας νέας διδακτικής παρέμβασης για την επίλυση προβλήματος εμπλέκοντας την υπολογιστική επιστήμη. Ψηφιακές δεξιότητες και προσαρμογή των μελλοντικών πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες που κινούνται σε ψηλούς ρυθμούς πληροφορίας και επικοινωνίας. Χρήση εργαλείων μαθηματικής έκφρασης, δυναμικός χειρισμός αντικειμένων, διερεύνηση, πειραματισμός και επεξεργασία δεδομένων. Μαθηματική έκφραση μέσω προγραμματισμού. Η εικόνα των φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο. Ψηφιοποίηση και κατασκευή χαρτών. Παρουσίαση λογισμικών που αφορούν τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών από μαθητές και/ή εκπαιδευτικούς για χρήση σε μαθήματα όπως η γεωγραφία, τα μαθηματικά, η ιστορία κλπ. Η εξέλιξη των τεχνολογιών web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, …, ενσωμάτωση της κρίσιμης διαδικασίας της δημιουργικότητας & της καινοτομίας σε ένα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Παρά τη μακρόχρονη ύπαρξη του Θεωρητικού πλαισίου για την Παιδαγωγική της Ένταξης και την επίμονη ερευνητική ενασχόληση πολλών επιστημόνων με το συγκεκριμένο αντικείμενο, υφίσταται ακόμη μια μονοδιάστατη αντιμετώπιση της αναπηρίας. Η απουσία ενός ερμηνευτικού μοντέλου και η διατήρηση του θεσμού του ειδικού σχολείου ως το «μαύρο κουτί» της εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν την εκκίνηση ενός γόνιμου προβληματισμού για την προσέγγιση της αναπηρίας ως εκπαιδευτικού και όχι ιατρικού-παθολογικού ζητήματος. Το συγκεκριμένο μάθημα αποβλέπει στην συζήτηση και την κριτική ανάλυση των ζητημάτων της αναπηρίας και πραγματεύεται τα παρακάτω θέματα: - Αναπηρία: Ιστορική προσέγγιση, Πολιτική, Αναπηρικά Κινήματα, Διακηρύξεις - Παιδαγωγική της Ένταξης: Θεωρία και Πράξη - Αναπηρία και Κυρίαρχα Εννοιολογικά μοντέλα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εξέταση και πρακτική κατανόηση βασικών εννοιών και όρων που αναφέρονται στις συνθήκες και τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1. Να προσδιορίζουν κεντρικές έννοιες και όρους της θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας και να κατανοούν τις ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις των όρων αυτών 2. Να εφαρμόζουν μεθόδους διερεύνησης της διαδικασίας της διδασκαλίας και των δομικών της παραγόντων 3. Να επιδεικνύουν έμπρακτη κατανόηση διαφορετικών και εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και μορφών σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση, ανάλυση με κριτικό τρόπο και κατανόηση πρακτικών ζητημάτων που αφορούν στην αξιοποίηση των μέσων και πηγών πληροφόρησης για την επίτευξη γλωσσοδιδακτικών στόχων. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στη μελέτη:

  • των διάφορων δομών και μορφών των ΜΜΕ ως πηγών πληροφόρησης,
  • της θεσμικής και οικονομικής τους υπόστασης,
  • της πολιτικής και κοινωνικής τους λειτουργίας,
  • των ειδολογικών, ιδεολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των μηνυμάτων τους,
  • της δεοντολογίας και ελευθερίας της έκφρασης και
  • της πρόσληψης και ερμηνείας τους από τους μαθητές/ήτριες.

Σε πρακτικό επίπεδο, το μάθημα επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές/ήτριες ικανούς/ές να σχεδιάζουν μια θεματική ενότητα με βάση τις αρχές του κριτικού γραμματισμού στα μέσα και την πληροφορία και να την εφαρμόζουν σε τάξη δημοτικού σχολείου στην οποία, προηγουμένως, έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν και να αποτυπώσουν τις πρακτικές γραμματισμού τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός της τάξης χρησιμοποιεί.

Σε εργαστηριακό επίπεδο, το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές/ήτριες με πρακτικές αναζήτησης και κριτικής αξιολόγησης του περιεχομένου, της αξιοπιστίας και της χρησιμότητας online πηγών πληροφόρησης για την επίτευξη γλωσσοδιδακτικών στόχων.

Το μάθημα αυτό εστιάζει σε υπολογιστικές εφαρμογές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης /δεύτερης/ξένης. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις βασικές αρχές, στις μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους η γλωσσολογία σωμάτων κειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της γλώσσας αλλά και στη γλωσσολογική έρευνα. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις συνδυάζονται με δραστηριότητες στο εργαστήριο Η/Υ όπου οι φοιτητές/τριες:

• θα πειραματιστούν με τη δημιουργία, τη χρήση και την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων (ΗΣΚ) στη διδασκαλία και στη γλωσσολογική έρευνα με έμφαση στην ανάλυση λεξικών, γραμματικών και κειμενικών πτυχών της ελληνικής γλώσσας.

• θα μπορούν να ασκηθούν και να διερευνήσουν, μέσω της εκπόνησης σχεδίων εργασίας, τη συμβολή των ΗΣΚ στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού στη σχολική τάξη.

Στόχος της Πρακτικής του Ζ’ Εξαμήνου είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικού, ειδικού διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προβληματισμού του φοιτητή/τριας αναφορικά με τα διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών του/της. Οι προσεγγίσεις εκκινούν με τα κοινά βασικά ζητήματα των διαφορετικών επιστημονικών αντικείμενων και βαθμιαία αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του καθενός, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να εστιάσει και να δημιουργήσει κατάλληλα μαθησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στην όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και εκπαιδευτική πρακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εκτός της παρουσίασης και ανάλυσης εννοιών, ορισμών, τεχνικών και εφαρμογών, το μάθημα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων που αφορούν παραδείγματα εισαγωγής και χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, προσεγγίζεται ο ρόλος της διατήρησης, της καλλιέργειας και της προώθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού τόσο σε μαθητές ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό και φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε μαθητές που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Εξετάζονται θέματα "διασπορικής ταυτότητας" σε άμεση συνάρτηση με την εκπαίδευση, το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής παιδείας ομογενών, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε διάφορες χώρες, όπου υπάρχουν Έλληνες της διασποράς και αναλύονται οι ανάγκες των διάφορων ομάδων-στόχων. Στη συνέχεια προσεγγίζονται θεωρητικά ζητήματα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της και αναλύονται ειδικά μεθοδολογικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε άτομα που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στη Διασπορά. Τέλος, εξετάζονται και αναλύονται πακέτα εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραχθεί για τις διάφορες ομάδες-στόχους μαθητών ελληνικής καταγωγής.

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη του ρόλου των Nέων Tεχνολογιών της Eπικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών διαστάσεων στην Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης όπως η Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, εκπαίδευση για αλληλεγγύη, εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό, εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης και αναδεικνύονται οι δυνατότητες αλλά και οι περιορισμοί της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται διαθεματικές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες κριτική στάση απέναντι στην πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών σε σχέση με την προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και να είναι σε θέση να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές πρακτικές με βάση τις δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων με στόχο να μπορέσουν να παράσχουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()