Το μάθημα έχει στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Μέσα από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια στα οποία φοιτητές και φοιτήτριες θα συμμετέχουν προσπαθούν να διερευνηθούν και ως ένα βαθμό να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Γιατί να διδάξουμε φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο; β) Με τι διδακτικό υλικό να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών; γ) Πώς να διδάξουμε τις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο; δ) Πώς να αξιολογήσουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες; Στις διαλέξεις του μαθήματος παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η χρήση διδακτικών υλικών και μορφών διδασκαλίας, ενώ οι φοιτητές κα οι φοιτήτριες ασκούνται στην επιλογή, τον σχεδιασμό και την χρήση των παραπάνω στα αντίστοιχα εργαστήρια. Παρουσιάζονται παραδείγματα διδακτικού υλικού και περιπτώσεων εφαρμογής διαφόρων μορφών διδασκαλίας που αφορούν περιεχόμενο των φυσικών επιστημών (και διδάσκεται το περιεχόμενο αυτό ως περίπτωση εφαρμογής) από τις ενότητες οι οποίες εμφανίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμβαθύνουν στις τεχνικές καλλιέργειας γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες εστιάζοντας στη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών μέσα από τη χρήση αφηγήσεων όπως λογοτεχνικά κείμενα, κινηματογραφικές ταινίες και ταινίες animation/slowmation.