Γενική Εισαγωγή στο Οικογενειακό Δίκαιο, τα γενικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού δικαίου και των οικογενειακών δικαιωμάτων.- Ο ΓΑΜΟΣ : Σύναψη του γάμου, προϋποθέσεις και κωλύματα, ο ελαττωματικός γάμος, η ακύρωση του γάμου και οι συνέπειές της.- Οι προσωπικές, οι μικτές και οι περιουσιακές συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, οι συζυγικές σχέσεις κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, το διαζύγιο (με αντιδικία, συναινετικό) και οι συνέπειες του διαζυγίου.- ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ: Η ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα και τη μητέρα, η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, η γονική μέριμνα, η υιοθεσία.- Η διατροφή από το νόμο.

Το μάθημα εισάγει σε βασικές έννοιες του οικονομικού ποινικού δικαίου (ουσιαστικού και δικονομικού) και της εγκληματολογίας της οικονομίας, και, εν συνεχεία, εμβαθύνει παραδειγματικά σε σημαντικά νομοθετήματα που τυποποιούν οικονομικά εγκλήματα (: κυρίως νόμους που τυποποιούν φορολογικά και εν γένει δημοσιονομικά αδικήματα), έτσι ώστε οι φοιτητές αφενός να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου του ποινικού δικαίου και της (ειδικής) εγκληματολογίας και αφετέρου να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την επίλυση σημαντικών ερμηνευτικών ζητημάτων και για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στο πλαίσιο πρακτικών ασκήσεων.

Εκπαίδευση σε βασικές θεματικές του ειδικού μέρους του ποινικού κώδικα.

Ουσιαστικές διατάξεις περί ποινικής ευθύνης ανηλίκων

Η παρουσίαση των κεντρικών θεμάτων γύρω από την έννοια του εγκλήματος (πράξη, αδικο, καταλογισμός) και των μορφών του (απόπειρα-συμμετοχή) ιδάσκεται επιλογή αποσπασμάτων από έμμετρα, πεζά και θεατρικά κείμενα της περιόδου αυτής.

Κατανόηση των βασικών ζητημάτων της απειλής, επιμέτρησης και έκτισης της ποινής. Ύλη: θεματα καταλογισμού σε ενοχή, μείωση/εξάλειψη της ποινής, επιμέτρηση της ποινής, συρροή εγκλημάτων, μετατροπή/αναστολή εκτέλεσης της ποινής, υφ'όρον απόλυση, δικαιώματα των κρατουμενων

Ενασχόληση με την απειλή, την επιβολή και την έκτιση των ποινών (ανά είδος), τη συρροή, τους λόγους εξάλειψης του αξιοποίνου.