Μελέτη της ποικιλόμορφης προσφοράς και μαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η ανάδειξη της σχέσης του με το χώρο της Χερσονήσου του Αίμου, τους λαούς της, τη θρησκευτική, εκκλησιαστική και πολιτιστική ταυτότητά της