Διδασκαλία, ανάπτυξη δεξιοτήτων Ισπανικής Γλώσσας στο πλαίσιο των μαθημάτων Διερμηνείας τουΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης. Με τη συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης διερμηνέων.