Στο εργαστήριο εκμάθησης της χαρακτικής τέχνης οι εκπαιδευόμενες/οι θα διδαχθούν την ιστορία της τέχνης της χαρακτικής και θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στις κλασικές υψιτυπικές τεχνικές, την ξυλογραφία και το λινόλεουμ. Μέσα από μια σειρά συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του σχεδίου, της χάραξης και του τυπώματος μονοχρωμίας αλλά και διχρωμίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει σφαιρικά και κατά το δυνατό ολοκληρωμένα πτυχές της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής και δράσης στο Βυζάντιο. Επίσης στοχεύει να εξοικειώσει τους επιμορφούμενους με αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα σχέση και επίδραση που άσκησε η βυζαντινή διανόηση στον σύγχρονο κόσμο, και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν, να την εκτιμήσουν και να την αξιοποιήσουν όχι μόνο στις προσωπικές, ερευνητικές τους αναζητήσεις αλλά επίσης και στον επαγγελματικό τους βίο – πολύ περισσότερο εφόσον προέρχονται από τις τάξεις των εκπαιδευτικών.

Tο πρόγραμμα "Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές, Α΄" παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις για την μελέτη της αγιογραφίας με σκοπό την εικονογραφική παραγωγή μέσω της πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα εστιάζει στην εξοικείωση με τα υλικά, τις τεχνικές, τα ρεύματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση των εικόνων αλλά και των τοιχογραφιών. Παράλληλα, θα γνωρίσουν τις αρχές που διέπουν την ιστόρηση (αγιογράφηση) του ορθόδοξου ναού, καθώς και τους εικονογραφικούς τύπους (κύκλους, παραστάσεις, μεμονωμένες μορφές). Συγχρόνως, εμβαθύνει στο ιστορικό υπόβαθρο της βυζαντινής ζωγραφικής έως τους νεότερους χρόνους, στη θεολογία της εικόνας, στη λειτουργική και ιδιωτική της χρήση, και στην καλλιτεχνική της αξία στην τοπική αλλά και παγκόσμια κουλτούρα