Στόχος του μαθήματος είναι να αναλυθεί η προοπτική ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Στο μάθημα θα αναλυθούν η οργάνωση των ακαδημιών, η δομή και η φιλοσοφία μιας επαγγελματικής ομάδας και η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdfΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι βασικές αρχές επικοινωνίας και ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων στους οργανισμούς αθλητισμού, αναψυχής και αθλητικού τουρισμού

Στο μάθημα θα αναλυθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά αθλητικών προϊόντων / υπηρεσιών ή /και συμμετοχή σε υπηρεσίες αναψυχής, αθλητισμού και και αθλητικού τουρισμού. Θα συζητηθούν τόσο οι εξωγενείς όσο και οι ενδογενείς παράγοντες. 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθεί ο ρόλος των αθλητικών διοργανώσεων ως μορφή αθλητικής ανάπτυξης.

Στο μάθημα θα αναλυθεί η φύση του μάνατζμεντ γεγονότων αθλητισμού και αναψυχής και θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες σε σχέση με την οργανωτική δομή και τη γενικότερη παραγωγή αθλητικών events. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σχετικές με την έννοια του αθλητικού μάρκετινγκ στον αθλητισμό στην αναψυχή και στον αθλητικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ο στρατηγικός σχεδιασμός του πλάνου μάρκετινγκ και αναλύονται όλες οι φάσεις του. Αναλύεται σε βάθος η καταναλωτική συμπεριφορά στον αθλητισμό στην αναψυχή και στον αθλητικό τουρισμό, οι μέθοδοι έρευνας, και οι σχετικές θεωρίες που την ερμηνεύουν. Πρόσθετα παρουσιάζονται οι έννοιες του μάρκετινγκ μίξ, της αθλητικής χορηγίας, των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας και της αξιολόγησης του πλάνου μάρκετινγκ.

Outline sport marketing and public relations 2021.pdfOutline sport marketing and public relations 2021.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχτούν στρατηγικά θέματα διοίκησης με εφαρμογή στον αθλητισμό, την αναψυχή και τον αθλητικό τουρισμό