Στόχος του μαθήματος είναι να αναλυθεί η προοπτική ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Στο μάθημα θα αναλυθούν η οργάνωση των ακαδημιών, η δομή και η φιλοσοφία μιας επαγγελματικής ομάδας και η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdfΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι βασικές αρχές επικοινωνίας και ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων στους οργανισμούς αθλητισμού, αναψυχής και αθλητικού τουρισμού

Στο μάθημα θα αναλυθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά αθλητικών προϊόντων / υπηρεσιών ή /και συμμετοχή σε υπηρεσίες αναψυχής, αθλητισμού και και αθλητικού τουρισμού. Θα συζητηθούν τόσο οι εξωγενείς όσο και οι ενδογενείς παράγοντες. 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθεί ο ρόλος των αθλητικών διοργανώσεων ως μορφή αθλητικής ανάπτυξης.

Στο μάθημα θα αναλυθεί η φύση του μάνατζμεντ γεγονότων αθλητισμού και αναψυχής και θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες σε σχέση με την οργανωτική δομή και τη γενικότερη παραγωγή αθλητικών events. 

Το στρατηγικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες στον αθλητισμό, την αναψυχή και τον αθλητικό τουρισμό είναι η επιστημονική προσέγγιση στον δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας που έχει βαθύ αντίκτυπο στους σύγχρονους αθλητικούς και αναψυχικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές στου στρατηγικού ψηφιακού αθλητικού μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε βασικά θέματα, αναδυόμενα θέματα και πρακτικές τεχνικές. Καταδεικνύει πώς λειτουργεί το ψηφιακό μάρκετινγκ στον πραγματικό κόσμο, μελετά σε βάθος το νέο διεθνές ψηφιακό τοπίο στον αθλητικό τομέα και εξηγεί πώς η εφαρμογή επιτυχημένων ψηφιακών στρατηγικών μάρκετινγκ αποτελεί βασικό στοιχείο για την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών του αθλητισμού, της αναψυχής και του τουρισμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σχετικές με την έννοια του αθλητικού μάρκετινγκ στον αθλητισμό στην αναψυχή και στον αθλητικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ο στρατηγικός σχεδιασμός του πλάνου μάρκετινγκ και αναλύονται όλες οι φάσεις του. Αναλύεται σε βάθος η καταναλωτική συμπεριφορά στον αθλητισμό στην αναψυχή και στον αθλητικό τουρισμό, οι μέθοδοι έρευνας, και οι σχετικές θεωρίες που την ερμηνεύουν. Πρόσθετα παρουσιάζονται οι έννοιες του μάρκετινγκ μίξ, της αθλητικής χορηγίας, των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας και της αξιολόγησης του πλάνου μάρκετινγκ.

Outline sport marketing and public relations 2021.pdfOutline sport marketing and public relations 2021.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχτούν στρατηγικά θέματα διοίκησης με εφαρμογή στον αθλητισμό, την αναψυχή και τον αθλητικό τουρισμό