Το μάθημα εξετάζει τη χρήση βλαστόκυτταρων και των εφαρμογών τους στην Αναγεννητική Ιατρική σε διάφορες κλινικές ειδικότητες με έμφαση στη Δερματολογία, στην Πλαστική Χειρουργική και στην Ορθοπεδική. Στο μάθημα παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη ανάλογα με την ειδικότητα και οι διάφορες θεραπευτικές τους εφαρμογές. Γίνονται αναφορές σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, την αποκατάσταση καταγμάτων και μεσοσπονδύλιου δίσκου, οστικά μοσχεύματα, χρήση για παραγωγή ικριωμάτων χόνδρου για αποκατάσταση ωτών και μύτης, αποκατάσταση εγκαυμάτων, προσώπου, ουλών και πληγών, επούλωση δέρματος καθώς και εφαρμογές στην αντιγήρανση

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για τους ιστούς και τα όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος (πρωτογενή και δευτερογενή λεμφικά όργανα), τα κύτταρα της φυσικής ή έμφυτης ανοσίας, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και του ρόλου τους στη μεταμόσχευση καθώς και άλλων στοιχείων της επίκτητης ανοσίας. Επίσης παρουσιάζεται η ανάπτυξη της τεχνολογίας των HLA, οι γενικές αρχές ανοσορύθμισης (immunomodulation) και τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (ανοσιακή απάντηση), η ανοσολογική ανοχή στη μεταμόσχευση, η περιφερική ανοσολογική ανοχή και η αυτοανοσία, ο ρόλος των βλαστικών κυττάρων και Tregs στη μελέτη και θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων, η δράση των μεσεγχυματικών κυττάρων και συνεργασία άλλων κυττάρων, η απόρριψη στη μεταμόσχευση, η ανάπτυξη τράπεζας αλλογενών βλαστοκυττάρων, η ανοσολογία των αιμοποιητικών κυττάρων και μεταμόσχευση –graft versus host. Τέλος παρουσιάζεται η ανοσολογία των όγκων, η ανοσοθεραπεία-δενδριτικά κύτταρα καθώς και η ανοσολογία των ηπατοκυττάρων. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη του ανοσιακού συστήματος με έμφαση: (1) την ανοσογονικότητα και αντιγονικότητα των βλαστικών κυττάρων, (2) ανοσιακή απάντηση, εμπλεκόμενοι ρυθμιστοί μηχανισμοί και μέθοδοι αναστολής της ανοσιακής απάντησης καθώς και απόρριψης των αλλογενών βλαστικών κυττάρων (αλλομοσχεύματος), (3) ανοσιακή απάντηση στα μεσεγχυματικά κύτταρα και ρύθμιση αυτής.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ, ΤΗΣ  ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΖΥΓΩΤΗ ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ

Πολυμερή στην Οδοντιατρική.pdfΠολυμερή στην Οδοντιατρική.pdf

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με το ρόλο των βλαστικών κυττάρων στη θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών, αιματολογικών, ρευματολογικών, νευρολογικών και οφθαλμολογικών νοσημάτων. Επίσης γίνεται αναφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και των γαστρεντερολογικών και πνευμονολογικών νοσημάτων. Τέλος παρουσιάζονται τρόποι αντιμετώπισης των ογκολογικών νοσημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τις θεραπευτικές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στις εκφυλιστικές παθήσεις. Επίσης ο φοιτητής κατανοεί τους μηχανισμούς δράσης, αποτελεσματικότητας αλλά και ασφάλειας των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων στις παραπάνω παθήσεις

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για τον τρόπο εντοπισμού, καθορισμού και διατύπωσης ενός ερευνητικού ερωτήματος, αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας, συστηματικής αξιολόγησης της αξιοπιστίας και συνάφειας των ερευνητικών αποτελεσμάτων εργασιών. Επίσης μαθαίνουν τον τρόπο σχεδιασμού και συγγραφής μιας ερευνητικής πρότασης, αναζήτησης χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, τήρησης εργαστηριακών σημειώσεων, ανάλυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εργαστήριο, διεξαγωγή αναλυτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης, παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συγγραφής επιστημονικής εργασίας, υποβολής και δημοσίευσης ερευνητικών εργασιών, τρόπους επαγγελματικής, ερευνητικής και επιστημονικής δικτύωσης. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού των ερευνητικών μελετών και η εκμάθηση της ορθής καταγραφής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ