Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων στις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την ταυτόχρονη χορήγηση δύο ή περισσοτέρων φαρμάκων στη θεραπευτική. Στο μάθημα αναλύονται οι γενικές αρχές αλληλεπιδράσεων και παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ορισμένων ομάδων φαρμάκων, χρήσιμων στην κλινική πράξη.

Μάθημα 2ου εξαμήνου του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

ΣΚΟΠΟΣ

• Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών στις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής στην ιατρική έρευνα και κλινική πράξη κυρίως μέσα από τρόπους διαχείρισης, προτυποποίησης, παρουσίασης και μοντελοποίησης ιατρικής πληροφορίας και ιατρικής γνώσης με εφαρμογές σε εξατομικευμένα συστήματα υγείας.
• Η εξάσκηση στη χρήση των πληροφοριών, και πιο συγκεκριμένα των πηγών ιατρικής πληροφορίας στο INTERNET (συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων μοριακής βιολογίας), αλλά και στην εκμάθηση και χρήση των βασικών εργαλείων που υπάρχουν για την εξόρυξη, διαχείριση και επεξεργασία αυτής της πληροφορίας ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και τις νέες πηγές ιατρικής γνώσης που αναπτύσσονται με τις τεχνολογίες του WWW και των μικρο και νανο-αισθητήρων.
• Η εκπαίδευση με βάση τη φιλοσοφία ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονούν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που απαιτούνται από τους σύγχρονους επαγγελματίες υγείας, όπως π.χ. εκπόνηση και κατάστρωση απαιτήσεων χρηστών σχετικά με την παρουσίαση και μοντελοποίηση ιατρικής γνώσης, την σχεδίαση ιατρικών μελετών και ανάλογων διεπαφών με έναν τρόπο που να μπορεί κανείς να συνεργασθεί με ειδικούς ιατρικής πληροφορικής και τεχνολογίας.

Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων

Οι διαλέξεις θα γίνονται από τη :
Συντονίστρια του μαθήματος:
Χουβαρδά Ιωάννα, Ηλ-Μηχ, Eπικ Καθ Ιατρικής Πληροφορικής
και
Διδάσκοντες:
Μεταδιδάκτορες:  Δημήτρης Φίλος, Χρήστος Ξανθης, Βασίλης Χουβαρδάς

Υπ Δρ, Α Κοσβύρα

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Tηλ:2310-999247, Fax: 2310-999263, e-mail: ioannach@auth.gr
______________________________________________________

Σκοπός - Στόχοι - Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι
* να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία)
* να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του
* να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών
* να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων για την υγεία

Στόχοι του μαθήματος.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
* Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομενων
* Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως
* Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να ολοκληρωσουν συγκεκριμενα projects
* Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα ανάλυσης & σχεδίασης
______________________________________________________

Θεματικές Περιοχές

--- Scientific Computing High level scripting and prototyping: Matlab , R , Python
--- seminars
______________________________________________________

Ώρες και χώρος διδασκαλίας

Το μάθημα θα διδάσκεται στην απογευματινη Ζώνη Εκπαίδευσης, , ένα δίωρο την εβδομάδα.

Μορφή διδασκαλίας

- Χορήγηση Σημειώσεων-Εισηγήσεων και Βιβλιογραφίας
- Φροντιστηριακή/Εργαστηριακή διδασκαλία με επίδειξη συγκεκριμένων τεχνολογικών εργαλείων
- Εκπόνηση ατομικών ασκήσεων/εργασιών σε θέματα συναφή με το αντικείμενο διδασκαλίας.
Μορφή αξιολόγησης
- Κάθε θεματική ενότητα αξιολογείται με σχετικές εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές (στο σπίτι )

Βοηθήματα

- Ιστοσελίδα Μαθήματος και περιβάλλον elearning για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες

Παρουσίαση των νεώτερων δεδομένων που αφορούν στους πιο σημαντικούς μοριακούς μηχανισμούς που συνδέονται με τις διαταραχές του κυτταρικού κύκλου, της απόπτωσης, της αγγειογένεσης, της διήθησης και της μετάστασης. Παρουσίαση των μοριακών διαταραχών στους συχνότερους τύπους καρκίνου. Ειδικά θέματα της επιδημιολογίας καρκίκου. Παρουσίαση από ειδικούς διαφόρων συναφών κλάδων των νεωτέρων δεδομένων στις μοριακές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας.
Πρόληψη της αιτιοπαθογένειας των Συγγενών Ανωμαλιών του Εμβρύου με ανάλυση συγχρόνων απόψεων και μεθόδων των Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών μελέτης της τερατολογίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η σφαιρική παρουσίαση περιοχών της βιοϊατρικής τεχνολογίας, ξεκινώντας από το μικροσκοπικό και καταλήγοντας στο μακροσκοπικό επίπεδο. Παράλληλα με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των πεδίων αυτών, παρουσιάζονται τεχνικές της επιστήμης υπολογιστών που εφαρμόζονται.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ενδελεχής μελέτη όλων αυτών των απειλητικών για τη ζωή διαταραχών, με στόχο τη σωστή θεραπεία και προφύλαξη σύμφωνα με τις γνώσεις που συνεχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία.
Φάρμακα-Περιβάλλον-Διατροφή. Ανάλυση των νεωτέρων δεδομένων επι της επίδρασης των φαρμάκων, του περιβάλλοντος και της διατροφής διαμέσου των συστημάτων φυτοπροστασίας και χημικής ρύπανσης του περιβάλλοντος. Εφαρμογή προληπτικής ενίσχυσης του οργανισμού προγεννητικά.