Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: Δύσκολες συμπεριφορές στην άνοια και διαχείριση τους, η συμβίωση με μια χρόνια νευροεκφυλιστική νόσο, οι επιπτώσεις στον ασθενή και την οικογένειά του, οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στους περιθάλποντες, προετοιμασία για το θάνατο.

Tο μάθημα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες της Επιδημιολογίας και παθογένειας της αθηρωμάτωσης των αγγείων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, της Γενετικής των αγγειακών ανοιών και τις Αναστρέψιμες άνοιες – παραδείγματα.

Tο μάθημα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες της Γενετικής νόσου Πάρκινσον και της Παθογένειας Νόσου Πάρκινσον.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: Επιδημιολογία των μετωποκροταφικών ανοιών, επιδημιολογία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, aνατομία εγκεφάλου, φυσιολογία εγκεφάλου, Επιδημιολογία και παθογένεια των Αταξιών.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: Φροντίδα ασθενών με άνοια στην μονάδα τελικού σταδίου, το κοινωνικό στίγμα των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο: "Χτίζοντας κοινότητες φιλικές προς την άνοια, η εκπαίδευση-στήριξη περιθαλπόντων", ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού, βιωματικό σεμινάριο για Επαγγελματίες Υγείας με τίτλο «Μία απρόσκλητη φίλη», νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τους ασθενείς με άνοια, διαταραχές επικοινωνίας και λόγου.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: Ο ρόλος του ψυχολόγου, αντιμετώπιση της Αγχώδους Διαταραχής, η Νοητική εκπαίδευση, η εκτίμηση της Δικαιοπρακτικής Ικανότητας στις άνοιες, η εκτίμηση και αντιμετώπιση της διαταραχής της ικανότητας οδήγησης στην άνοια, ο ρόλος του εργοθεραπευτή, το πρωτόκολλο σωματικής άσκησης, η σωματική άσκηση σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, προγράμματα θεραπευτικής άσκησης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι ενότητες: Μετάφραση βιοϊατρικής έρευνας στην κλινική πράξη, ο ρόλος των Βιοτραπεζών στη μελέτη των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, τα Πειραματικά μοντέλα ΣκΠ - ενδείξεις μηχανισμών νευροεκφύλισης, οι Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικές Αταξίες, η Παθογένεια των Νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικών Αταξιών, το Σύνδρομο Down: Από το παιδί στον ενήλικα, Νοητικές ανεπάρκειες παιδιών και εφήβων με νοητική καθυστέρηση, η αξιολόγηση και διαχείριση των διαταραχών στις οπτικοχωρικές και οπτικοκατασκευαστικές ικανότητες, η νευροψυχολογική αξιολόγηση στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, ο ρόλος του νευροψυχολόγου, οι βιολογικοί δείκτες στο ΕΝΥ και στο αίμα ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα Βιοδείκτες-νόσος Alzheimer-Η συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής, η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάγνωση των νοητικών διαταραχών, Βιοηθική της έρευνας-από τη θρησκεία μέχρι το Ιατρικό απόρρητο, μεθοδολογία έρευνας-μεθοδολογία ψυχολογικής έρευνας

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: Φαρμακευτική αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά πλάκας, νευροχειρουργική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) η έκθεση των εκπαιδευομένων στις τρέχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η εξοικείωσή τους με τις ενδείξεις, βασικές αρχές, αποτελέσματα και πιθανές επιπλοκές των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και β) η αναφορά σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα και η καλλιέργεια σωστής κριτικής σκέψης σε πρωτοπόρες ανακοινώσεις.