Το elearning.auth.gr του ΑΠΘ δεν είναι απλά ακόμη μία εγκατάσταση του moodle!

To elearning.auth.gr στο ΑΠΘ είναι μία εγκατάσταση moodle (το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούμε) με πολλές στοχευμένες προσθήκες εργαλείων (plugins) που κρίθηκαν χρήσιμες για τους χρήστες και τις χρήστριες της κοινότητάς μας. Η προσθήκη των εργαλείων αυτών αυξάνει τη διαθέσιμη λειτουργικότητα και διευκολύνει τους/τις χρήστες/χρήστριες μας στη διδασκαλία, τη μάθηση, την οργάνωση του μαθήματος και την επικοινωνία μεταξύ τους.

 

SAML – Σύνδεση φοιτητολογίου

Μπορεί να μην το γνωρίζετε αλλά η σύνδεση των ηλεκτρονικών τάξεων του συστήματος γραμματειών με τα αντίστοιχα μαθήματα στο elearning είναι εφικτή μέσω της προσθήκης του εργαλείου SAML2 Single Sign On και έχει στόχο να διευκολύνει τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες να δώσουν πρόσβαση στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους με τρία μόνο κλικ! (Δείτε οδηγίες εδώ)

 

Group choice – Δημιουργία ομάδων

Η διαδικασία χωρισμού των φοιτητών και των φοιτητριών σε ομάδες είτε για την παρακολούθηση διαφορετικών εργαστηρίων είτε για την ανάληψη ομαδικών εργασιών μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα μέσω της δραστηριότητας «Επιλογή ομάδας» (Group choice) που αποτελεί ένα plugin που προστέθηκε στην εγκατάστασή μας. (Δείτε οδηγίες εδώ)

 

Pdf annotation – Ενδοκειμενικός σχολιασμός εργασιών

Δεδομένου ότι το elearning είναι βασικό σημείο κατάθεσης των εργασιών των φοιτητών και των φοιτητριών σας με το plugin «PDF Annotation», μπορείτε να κάνετε τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις σας πάνω στα αρχεία που σας ανεβάζουν οι φοιτητές/φοιτήτριες σας χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσετε ένα ένα τα αρχεία και να αναζητάτε τα emails των φοιτητών/φοιτητριών σας για να λάβουν αυτή την ανατροφοδότηση. Η βαθμολογία και τα σχόλιά σας θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε αυτούς/αυτές στο ίδιο σημείο στο οποίο ανέβασαν την εργασία τους.

 

Turnitin – Έλεγχος λογοκλοπής

Στο πλαίσιο βαθμολόγησης μιας εργασίας εξαιρετικά χρήσιμο είναι και το plugin για τον έλεγχο λογοκλοπής μέσω του Turnitin που είναι από τα μεγαλύτερα συνδρομητικά εργαλεία ανίχνευσης λογοκλοπής παγκοσμίως. Ενεργοποιώντας τον έλεγχο λογοκλοπής σε μία δραστηριότητα κατάθεσης εργασίας στο μάθημά σας στο elearning, ενημερώνεστε τόσο εσείς όσο και οι φοιτητές και οι φοιτήτριές σας (εφόσον το επιθυμείτε) για το ποσοστό της εργασίας που ανιχνεύεται από το Turnitin. Το Turnitin αναζητά ταυτίσεις του αρχείου κειμένου που ανεβάζουν οι φοιτητές/τριές σας σε σχέση με κείμενα που υπάρχουν σε προηγούμενες εργασίες φοιτητών και φοιτητριών που έχουν κατατεθεί στο elearning αλλά και σε όλο το διαδίκτυο. (Δείτε οδηγίες εδώ)

 

Code runner, Hot potatoes – Δημιουργία ερωτήσεων για κουίζ

Για τη δημιουργία online κουίζ με ερωτήσεις που απαιτούν τη συγγραφή κώδικα έχετε στη διάθεσή σας το αντίστοιχο plugin «Code runner» ενώ για τη διαμόρφωση άλλων τύπων ερωτήσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το «Hot potatoes».

 

Big blue button, zoom meeting - Online συνεδρίες

Τα plugins «Big blue button» και «Zoom meeting» σας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώνετε online συνεδρίες με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας μέσα από τα μαθήματά σας στο elearning.auth.gr είτε χρησιμοποιώντας το zoom (για μεγάλα ακροατήρια) είτε χρησιμοποιώντας το Big Blue Button (για μικρότερα ακροατήρια). (Δείτε οδηγίες εδώ)

 

H5P – Δημιουργία εμπλουτισμένου περιεχομένου

Το υλικό των μαθημάτων σας μπορεί να εμπλουτιστεί με περιεχόμενο που θα δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο H5P. Το H5P σας επιτρέπει να δημιουργήσετε mini quiz, flashcards, video με ενσωματωμένες ερωτήσεις κ.ά. για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος δίνοντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας περισσότερα ερεθίσματα και πληροφορίες πάνω στο αντικείμενό σας.

 

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ερευνά συνεχώς τις δυνατότητες των νέων plugins και φροντίζει να ενσωματώνει όποια εργαλεία κρίνονται αξιόπιστα και συμβατά με την έκδοση του moodle που χρησιμοποιούμε και θα είναι ενδεχομένως βοηθητικά για τους χρήστες/στριες μας. Στο elearning@auth.gr μπορείτε κι εσείς να απευθύνεστε με τις προτάσεις σας ώστε να ελεγχθούν από την Υπηρεσία μας ως προς την αξιοπιστία και τη συμβατότητά τους με την έκδοσή μας!