Σύνδεση/Αποσύνδεση του μαθήματός σας με το φοιτητολόγιο της ηλεκτρονικής γραμματείας (sis.auth.gr)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Σύνδεση/Αποσύνδεση του μαθήματός σας με το φοιτητολόγιο της ηλεκτρονικής γραμματείας (sis.auth.gr)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Σύνδεση φοιτητολογίου
 2. Αποσύνδεση φοιτητολογίου
 3. Σημαντικές πληροφορίες

Σύνδεση φοιτητολογίου

Για να συνδέσετε το φοιτητολόγιο της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (sis.auth.gr) στο μάθημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα :

 • Από την αρχική σελίδα του μαθήματος, στο block «Διαχείριση» στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέξτε «Ρυθμίσεις».

setting of an activity left marked

 • Εντοπίστε την ενότητα «Σύνδεση φοιτητολογίου». Σε αυτό το σημείο θα φαίνονται όλες οι ηλεκτρονικές τάξεις των μαθημάτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε εσάς από την γραμματεία της σχολής σας στο σύστημα των γραμματειών (sis.auth.gr).

 • Τικάρετε το/τα φοιτητολόγιο/φοιτητολόγια που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μάθημα. (Προσοχή! τικάρετε μόνο τα φοιτητολόγια που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μάθημα και όχι όλα τα φοιτητολόγια στα οποία έχετε την ανάθεση).

 • Επιλέξτε «Αποθήκευση και προβολή» στο τέλος της σελίδας. Στο πεδίο «Ήδη συνδεδεμένα μαθήματα» θα φαίνονται οι ηλεκτρονικές τάξεις που έχετε συνδέσει.

Η εγγραφή των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα το πρωί κατά τον συγχρονισμό της πλατφόρμας. (Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τον συγχρονισμό θα βρείτε εδώ).

students connection

Αποσύνδεση φοιτητολογίου

Για να αποσυνδέσετε το φοιτητολόγιο της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (sis.auth.gr) από το μάθημά σας :

 • Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να εντοπίσετε την ενότητα των ρυθμίσεων του φοιτητολογίου.

 • Αφαιρέστε τα τικς από τα φοιτητολόγια.

 • Επιλέξτε «Αποθήκευση και προβολή» στο τέλος της σελίδας για να απενεργοποιηθεί η σύνδεση.

Η αποσύνδεση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα το πρωί κατά τον συγχρονισμό της πλατφόρμας. (Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τον συγχρονισμό θα βρείτε εδώ).

Κατά την αποσύνδεση ενός φοιτητολογίου δεν γίνεται ολοκληρωτική διαγραφή των εκπαιδευόμενων αλλά αναστολή των εγγραφών τους. Δηλαδή, η πρόσβασή τους στο μάθημα παύει να υπάρχει με την συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά παραμένουν οι καταγραφές τους και οι υποβολές τους σε δραστηριότητες ώστε να ληφθεί ορθά το ετήσιο backup στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. (Μετά το ετήσιο backup, ακολουθεί καθολική διαγραφή των χρηστών/χρηστριών με ρόλο εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης από τα μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκοντες λαμβάνουν πάντοτε γνώση πριν την εργασία αυτή μέσω emails που αποστέλλονται από την υπηρεσία.)

Σημαντικές πληροφορίες

 • Εάν δεν βλέπετε τις ηλεκτρονικές τάξεις που θέλετε να συνδέσετε, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (sis.auth.gr) :

  • η γραμματεία της σχολής σας έχει ορίσει ως "έχοντα/έχουσα την ανάθεση" της συγκεκριμένης τάξης (και όχι μόνο του μαθήματος) και ότι

  • σας έχουν καταχωρημένο/καταχωρημένη με τον σωστό ιδρυματικό λογαριασμό.

 • Στην αρχή κάθε εξαμήνου και κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου θα πρέπει να συνδέετε το αντίστοιχο φοιτητολόγιο χειμερινού, εαρινού ή Σεπτεμβρίου. Πχ. αν συνδέσετε τον Οκτώβριο το φοιτητολόγιο εαρινού εξαμήνου, αυτό θα είναι άδειο καθώς δημιουργείται κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων στην αρχή του εαρινού εξαμήνου. Αντίστοιχα, το φοιτητολόγιο Σεπτεμβρίου δημιουργείται μετά το πέρας της εξεταστικής Ιουνίου.

 • Η σύνδεση είναι δυναμική και δεν χρειάζεται να περιμένετε να λήξει η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για να συνδέσετε μια ηλεκτρονική τάξη. Κατά την διάρκεια που οι δηλώσεις μαθημάτων είναι ανοιχτές, η λίστα των χρηστών ενημερώνεται καθημερινά κατά τον συγχρονισμό. Πχ. αν ένας/μια χρήστης/χρήστριας δηλώσει σήμερα το μάθημα (μετά τις 06.30 το πρωί που έγινε ο ημερήσιος συγχρονισμός της πλατφόρμας), η σύνδεση θα τον/την εγγράψει στο μάθημα την επόμενη μέρα κατά τον ημερήσιο συγχρονισμό.

 •  Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιήσει η γραμματεία της σχολής στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, θα εμφανιστεί την επόμενη μέρα κατά τον συγχρονισμό.

 • Εάν το μάθημα έχει και παλαιότερο κωδικό (από προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών), βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε και αυτή την ηλεκτρονική τάξη.