Πώς να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής για εργασίες και posts των εκπαιδευόμενων

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Έλεγχος λογοκλοπής > Πώς να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής για εργασίες και posts των εκπαιδευόμενων

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Η υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής Turnitin
 2. Τύποι αρχείων που ελέγχονται
 3. Τύποι αρχείων που δεν ελέγχονται
 4. Οδηγίες

Η υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής Turnitin

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής Turnitin, μπορείτε να ελέγχετε για λογοκλοπή δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων όπως για παράδειγμα τις εργασίες (assignments) που καταθέτουν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών σας μαθημάτων, τα posts σε forum ή τα κείμενα στις δραστηριότητες τύπου εργαστήριο (workshop).

Τύποι αρχείων που ελέγχονται

Tο turnitin μπορεί να ελέγξει για λογοκλοπή διάφορους τύπους αρχείων όπως:

 • Microsoft Word® (.doc/.docx)

 • PDF

 • Microsoft PowerPoint® (.pptx, .ppt, .ppsx, and .pps)

 • OpenOffice Text (.odt)

 • Rich text format (.rtf)

 • Plain text (.txt)

 • HTML

Τύποι αρχείων που δεν ελέγχονται

Tο Turnitin δεν μπορεί να ελέγξει για λογοκλοπή διάφορους τύπους αρχείων όπως:

 • εικόνες ή σκαναρισμένα αρχεία

 • αρχεία μεγαλύτερα των 40 ΜΒ

 • αρχεία με λιγότερες από 20 λέξεις

 • αρχεία με πάνω από 400 σελίδες

 • αρχεία Microsoft Word 2007 macros-enabled .docm files

 • αρχεία που προστατεύονται με κωδικό (Password protected files)

 • αρχεία τύπου .doc τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το OpenOffice, καθώς δεν είναι 100% ισοδύναμο με το Microsoft Word

Οδηγίες

Αφού δημιουργήσετε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες

 • κατάθεσης εργασίας (οδηγίες δημιουργίας εδώ)

 • forum (οδηγίες δημιουργίας εδώ)

 • εργαστηρίου (οδηγίες δημιουργίας εδώ)

 

Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της δραστηριότητας από εδώ

settings of an activity from section marked

ή  αφού πατήσετε στον σύνδεσμο της δραστηριότητα από εδώ.

turnitin plagiarism settings of activity

 • Eντοπίστε την ενότητα των ρυθμίσεων με τίτλο «Turnitin plagiarism plugin settings».

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του ελέγχου λογοκλοπής:

 • Ενεργοποίηση Turnitin : Με το που επιλέξετε το "Ναι", θα ενεργοποιηθούν και όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις.

 • Εμφάνιση Αναφορών Ομοιότητας/Πρωτοτυπίας στους φοιτητές/τριες : Αν επιλέξετε "Όχι" τότε οι εκπαιδευόμενοι /εκπαιδευόμενες δεν θα βλέπουν το ποσοστό λογοκλοπής και δεν θα έχουν πρόσβαση στις αναφορές λογοκλοπής.

 • Πότε πρέπει να υποβληθεί το αρχείο του Turnitin; : Η λειτουργία αυτή λειτουργεί συνδυαστικά με την ρύθμιση « Απαιτείται οι μαθητές να πατάνε το κουμπί υποβολής» που βρίσκεται στην ενότητα «Ρυθμίσεις υποβολής» στις ρυθμίσεις της δραστηριότητας.

Submit file when first uploaded : Το αρχείο της εργασίας στέλνεται στην Turnitin κάθε φορά που ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ανεβάζει ένα αρχείο εργασίας ανεξάρτητα από την επιλογή που έχετε κάνει στη ρύθμιση «Απαιτείται οι μαθητές να πατάνε το κουμπί υποβολής». 

Submit file when student sends for marking : Aν στη ρύθμιση «Απαιτείται οι μαθητές να πατάνε το κουμπί υποβολής» έχετε επιλέξει:

Ναι : τότε το αρχείο της εργασίας στέλνεται στην Turnitin μόνο όταν ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη πατήσει το κουμπί υποβολής.
Όχι : τότε το αρχείο της εργασίας στέλνεται στην Turnitin κάθε φορά που ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενης ανεβάζει ένα αρχείο εργασίας.

 • Να επιτρέπεται η υποβολή οποιουδήποτε τύπου αρχείου : Αν αφήσετε την επιλογή "Ναι", τότε ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη μπορεί να ανεβάσει οποιοδήποτε τύπο αρχείου ανεξάρτητα από το αν το Turnitin θα μπορέσει να παράγει αναφορά λογοκλοπής για το αρχείο αυτό. Αν επιλέξετε "Όχι" τότε ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα πρέπει να ανεβάσει μόνο τους τύπους αρχείου για τους οποίους το Turnitin μπορεί να παράγει αναφορές λογοκλοπής (html, rtf, txt, doc, docx, ppt, pptx, wpd, ps, pdf, κ.α.). Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την τιμή "Όχι" και ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη προσπαθήσει να ανεβάσει αρχείο τύπου .docm θα λάβει μήνυμα λάθους.

 • Αποθήκευση εγγράφων εργασιών φοιτητών/τριών : Αν αφήσετε την επιλογή "Πρότυπο Αποθετήριο" τότε οι εργασίες που ελέγχονται για λογοκλοπή θα ενσωματώνονται στη βάση του turnitin. Αν επιλέξετε "Δεν υπάρχει αποθετήριο" τότε οι εργασίες που ελέγχονται για λογοκλοπή δεν θα ενσωματώνονται στη βάση του Turnitin.

 • Σύγκριση με αποθηκευμένα έγγραφα εργασιών φοιτητών/τριών : Επιλέξτε αν θέλετε οι υποβολές να συγκρίνονται για λογοκλοπή με υποβολές άλλων εκπαιδευόμενων.

 • Έλεγχος στο Διαδίκτυο : Επιλέξτε αν θέλετε οι υποβολές να συγκρίνονται για λογοκλοπή με πηγές του διαδικτύου.

 • Check against journals, periodicals and publications : Επιλέξτε αν θέλετε οι υποβολές να συγκρίνονται για λογοκλοπή με άρθα περιοδικών και δημοσιεύσεων.

 • Report Generation Speed : υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Generates reports immediately (students cannot resubmit) : με αυτή την επιλογή, ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη μπορεί να υποβάλλει μόνο μια φορά. Με το που πατήσει υποβολή, θα παραχθεί αυτόματα η αναφορά ελέγχου λογοκλοπής από το Turnitin και δεν του/της επιτρέπει άλλη υποβολή.

Generates reports immediatly (students can resubmit until due date): After 3 resubmissions, reports generate after 24hours : με αυτή την επιλογή, ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη μπορεί να υποβάλλει όσες φορές θέλει. Εάν σε ένα 24ωρο καταθέσει πάνω από 3 φορές, θα πρέπει μετά την 3η υποβολή να αναμείνει 24 ώρες για να παραχθεί η αναφορά ελέγχου λογοκλοπής. Η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί την διδακτική όμαδα όταν επιθυμεί να διορθώνει σταδιακά τις υποβολές των εκπαιδευόμενων και όταν σκοπεύει να επιστρέφει σε αυτούς διορθωτικές σημειώσεις,  ώστε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να μετατρέπουν τις υποβολές τους και να τις υποβάλλουν εκ νέου. 

Προσοχή!  Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτή η επιλογή σε δραστηριότητα κατάθεσης εργασίας, είναι να έχετε επιλέξει "Όχι" στο πεδίο «Απαιτείται οι φοιτητές/τριες να πατάνε το κουμπί υποβολής» στις «Ρυθμίσεις υποβολής» της δραστηρίοτητας.

turnitin plagiarism report generation speed submission settings

Generates reports on due date (students can resubmit until due date) : με αυτή την επιλογή, ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη μπορεί να υποβάλλει όσες φορές θέλει. Όποια στιγμή και αν υποβάλλει μέσα στην χρονική περίοδο που ορίζεται στην ενότητα «Διαθεσιμότητα» της δραστηριότητας, η αναφορά ελέγχου λογοκλοπής από το Turnitin, θα παραχθεί αυτόματα μόλις λήξει η ημερομηνιά και ώρα υποβολών. 

turnitin plagiarism report generation speed

 • Εξαιρεί τη βιβλιογραφία : Αν αφήσετε την επιλογή "Ναι" τότε η ενότητα της βιβλιογραφίας δε θα ελέγχεται για λογοκλοπή. Από το τελικό ποσοστό λογοκλοπής, θα εξαιρεθεί το κείμενο της εργασίας του φοιτητή/φοιτήτριας που ακολουθείται μετά από τους παρακάτω όρους: (όρος + enter)

  • Παραπομπή, Αναφορά / Παραπομπές, Αναφορές / Παραπομπή, Αναφορά / Παραπομπές, Αναφορές /

  • Παραπομπή και σημείωση / Παραπομπές και σημείωση / Παραπομπή και σημειώσεις / Παραπομπές και σημειώσεις / Παραπομπή & σημείωση / Παραπομπές & σημείωση / Παραπομπή & σημειώσεις / Παραπομπές & σημειώσεις

  • Πηγή / Πηγές

  • Βιβλιογραφία

  • Έργο στο οποίο γίνεται αναφορά / Έργα στα οποία γίνεται αναφορά

  • Αναφορές

  • Βιβλιογραφία / Βιβλιογραφία στην οποία γίνεται αναφορά

  • Αναφορές και υλικό για περαιτέρω μελέτη

  • Κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών

  • Κατάλογος πηγών

  • Παράρτημα / Παραρτήματα

  • Γλωσσάριο

  • Πίνακας / Πίνακες

  • Ευχαριστία / Ευχαριστίες

  • Εκθέματα

 • Exclude Quoted Material : Αν αφήσετε την επιλογή "Ναι" τότε οποιοδήποτε κείμενο περιλαμβάνεται σε εισαγωγικά δε θα ελέγχεται για λογοκλοπή.

 • Εξαίρεση μικρών ταιριασμάτων : Αν θέλετε μπορείτε να αφαιρέσετε τα πολύ μικρά ποσοστά λογοκλοπής από το τελικό ποσοστό λογοκλοπής. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε "Λέξεις" ή "Ποσοστό %".

 • Τιμή εξαίρεσης : Συμπληρώστε τον αριθμό των λέξεων ή το ποσοστό κάτω από το οποίο επιθυμείτε να εξαιρεθεί μια πηγή λογοκλοπής. Π.χ. αν συμπληρώσετε 10% τότε αν από μια πηγή εντοπιστεί ποσοστό λογοκλοπής 10%, η πηγή αυτή και το αντίστοιχο ποσοστό θα εξαιρεθούν από το τελικό ποσοστό λογοκλοπής και την αναφορά λογοκλοπής. 

turnitin plagiarism settings

 • Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του ελέγχου λογοκλοπής, πατάτε «Αποθήκευση κι επιστροφή» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα αναφοράς λογοκλοπής εδώ.