Διοργάνωση έκθεσης με τίτλο "Εικαστικοί διάλογοι με την πόλη"