Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Παιδική Animation-Ψυχαγωγία και άθληση, το οποίο προσφέρει 4 ECTS. Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων αναψυχής (animation) των παιδιών. Το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από αθλητικές, πολιτιστικές, δημιουργικές, ψυχαγωγικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μπορούν να πάρουν εκείνα τα γενικά και ειδικά εφόδια που επιτρέπουν τη διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό προγραμμάτων αναψυχής και εμψύχωσης σε ξενοδοχεία, παιδικές κατασκηνώσεις, κρουαζιερόπλοια, παιδικά πάρτι, θεματικά πάρκα, παιδικά κέντρα και, γενικά, εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά, σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους. Τα τελευταία χρόνια προκλήσεις στο χώρο της αναψυχής αποτελούν η ποιότητα υπηρεσιών – δραστηριοτήτων και η στελέχωση των τμημάτων. Η αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού από σχετιζόμενους ιδιωτικούς φορείς έχει έντονες αυξητικές τάσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Πρόκειται για! μια μεγάλη αγορά εργασίας με μεγάλες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος

Δογάνης Γεώργιος  2310 992211, sport_diaviou@auth.gr

Συντονιστές

Παπαχαρίσης Βασίλειος 2310 992673, sport_diaviou@auth.gr

Μπουχουράς Γεώργιος  2310 992674, sport_diaviou@auth.gr

Πρόγραμμα Διά Βίου μάθησης ¨Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών¨

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η  διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών αντικειμένων των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετεχει σε τέτοιες δράσεις, θα πρέπει να είναι καταρτίσμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν απο παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος

Δογάνης Γεώργιος  2310 992211, sport_diaviou@auth.gr

Συντονιστές

Παπαχαρίσης Βασίλειος 2310 992673, sport_diaviou@auth.gr

Μπουχουράς Γεώργιος  2310 992674, sport_diaviou@auth.gr