Εισαγωγή στους αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών έναντι παθογόνων, γενετική της αντοχής, δομικά στοιχεία άμυνας των φυτών, αντιμικροβιακοί μεταβολίτες, διεγέρτες και υποδοχείς, αντίδραση υπερευαισθησίας, διασυστηματική αντοχή, αντιμικροβιακές πρωτεΐνες, παρασιτισμός και ανάπτυξη ασθένειας, δράση παθογόνου και αντίδραση ξενιστή.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της αντιμετώπισης των αρθροπόδων καθώς και των αρχών οικολογίας πάνω στις οποίες βασίζεται. Το μάθημα ξεκινάει με μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων γνώσεων βιολογίας και οικολογίας που στη συνέχεια συνδέονται με βασικές έννοιες που αφορούν την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών, όπως την έννοια της οικονομικής ζημίας, του ρίσκου και του ορίου ανεκτής πυκνότητας. Κατόπιν ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στις στρατηγικές και μεθόδους ελέγχου των αρθροπόδων και ιδιαίτερα σε τεχνικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος επιχειρείται μια σύνθεση βιολογίας, οικολογίας και μεθόδων ελέγχου χρησιμοποιώντας παραδείγματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων που εφαρμόζονται στην πράξη.

Εισαγωγή στην Οικολογία Εντόμων, βασικές έννοιες, ορισμοί. Δομή και λειτουργίες του οικοσυστήματος, Οικολογία θρέψης των εντόμων και άλλων αρθροπόδων. Ενδοειδικός και διειδικός ανταγωνισμός. Στρατηγικές αναπαραγωγής των εντόμων. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή των εντόμων. Έντομα και Φυτό ξενιστής. Αλληλεπιδράσεις φυτού-φυτοφάγων εντόμων. Μετανάστευση και διασπορά εντόμων. Πληθυσμοί και παρουσία εντόμων και σχέσεις με περιβάλλον. Φωτοπεριοδισμός σε έντομα και ακάρεα. Βιολογικοί ρυθμοί. Χημική οικολογία σε έντομα και ακάρεα. Φυσικοί εχθροί εντόμων και βιολογική καταπολέμηση. ΄Εντομα και κλίμα. Βιοποικιλότητα και διατήρηση πληθυσμών. Εξελικτική οικολογία εντόμων.