Εισαγωγή στους αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών έναντι παθογόνων, γενετική της αντοχής, δομικά στοιχεία άμυνας των φυτών, αντιμικροβιακοί μεταβολίτες, διεγέρτες και υποδοχείς, αντίδραση υπερευαισθησίας, διασυστηματική αντοχή, αντιμικροβιακές πρωτεΐνες, παρασιτισμός και ανάπτυξη ασθένειας, δράση παθογόνου και αντίδραση ξενιστή.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της αντιμετώπισης των αρθροπόδων καθώς και των αρχών οικολογίας πάνω στις οποίες βασίζεται. Το μάθημα ξεκινάει με μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων γνώσεων βιολογίας και οικολογίας που στη συνέχεια συνδέονται με βασικές έννοιες που αφορούν την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών, όπως την έννοια της οικονομικής ζημίας, του ρίσκου και του ορίου ανεκτής πυκνότητας. Κατόπιν ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στις στρατηγικές και μεθόδους ελέγχου των αρθροπόδων και ιδιαίτερα σε τεχνικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος επιχειρείται μια σύνθεση βιολογίας, οικολογίας και μεθόδων ελέγχου χρησιμοποιώντας παραδείγματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων που εφαρμόζονται στην πράξη. Παράλληλα με την παρακολούθηση των διαλέξεων, κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να ετοιμάσει και παρουσιάσει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα θέμα σχετικό με το μάθημα. Η παρουσίαση γίνεται στην τάξη και αποτελεί μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος.