Σύγχρονες τεχνικές τεκμηρίωσης, διαχείρισης, και ανάκτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω κατάλληλων δομών μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων ανάλυσης (features) που προέρχονται από το ίδιο το περιεχόμενο. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για τη σημασιολογική επεξεργασία και ταξινόμηση των οπτικοακουστικών πληροφοριών. Υβριδικά /πολυτροπικά συστήματα αναζήτησης, συσχέτισης, ανάκτησης και ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων βάσει περιεχομένου (content-based). Μέθοδοι σύνοψης (highlighting) και σημασιολογικής παρουσίασης οπτικοακουστικού περιεχομένου και δη πολυκαναλικών καταγραφών μεγάλης διάρκειας. 

Η Μηχανική Μάθηση είναι ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης ο οποίος μελετά συστήματα τα οποία έχουν ικανότητες εκμάθησης από δεδομένα. Η Στατιστική Μηχανική Μάθηση είναι ο κλάδος της Μηχανικής Μάθησης ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνικές της Στατιστικής και Θεωρίας Πιθανοτήτων. Στο παρόν μάθημα θα εστιάσουμε σε προβλήματα supervised, unsupervised, online ταξινόμησης.

Συστήματα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας στο διαδίκτυο των πραγμάτων με τη χρήση τεχνολογιών blockchain 

Το μάθημα αποτελεί μέρος του ΔΔΠΜΣ "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών".

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σύντομη εισαγωγή σε συστήματα πολυμέσων (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ψηφιοποίησης, κβαντισμού, συμπίεσης, αποθήκευσης και μετάδοσης και αναπαραγωγής πολυμέσων).
  • Μελέτη νέων τεχνολογιών δεικτοδότησης και αναζήτησης πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο καθώς και τεχνικών αυτόματου χαρακτηρισμού πολυμέσων για αναζήτηση σε σημασιολογικό επίπεδο.

Βασικά στοιχεία “Βασικού Σχεδίου“ (BAUHAUS): Σημείο, Γραμμή, Επίπεδο, Φόρμα, Ρυθμός, Χώρος, Σύνθεση, Χρυσές Τομές.Χρώμα, Χρωματικά Συστήματα, Χρωματικός Κύκλος του ITTEN. Συμπληρωματικά, Αντίθετα, Χρωματικές Αντιθέσεις, Ποσοτικές τροποποιήσεις, Καλλιτεχνικά παραδείγματα. Εικαστική Σύνθεση με κείμενο. Χρώμα και Γραφή. Εικαστική Σύνθεση για Ιστοσελίδες. Διαδικασία σχεδίασης δικτυακού τόπου - Διαδιακασία παραγωγής δικτυακού τόπου -Θεωρία υπερκειμένου/ιστοσελίδων – Βασικά στοιχεία HTML Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήστη (δομή, πλοήγηση) - Σχεδίαση δικτυακού τόπου. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems) Εφαρμογές δημιουργίας και διαχείρισης δικτυακών τόπων. Δημοσίευση δικτυακού τόπου - Διαχείριση δικτυακού τόπου. Ολοκληρωμένο παράδειγμα δημιουργίας δικτυακού τόπου.