Αγγλική θεατρική ορολογία.

Αγγλική Θεατρική Ορολογία

Ανάλυση και κριτικός σχολιασμός θεατρικών παραστάσεων, με στόχο την εισαγωγή στη αισθητική της σκηνικής πράξης και την κατανόηση της σκηνικής γλώσσας.

Το μάθημα εξετάζει το πώς και με ποιους τρόπους διαβάζουμε τα θεατρικά κείμενα, ώστε να μεταφερθούν στη σκηνή.

Σεμιναριακού-εργαστηριακού χαρακτήρα μάθημα, στο πλαίσιο του οποίου αναλύεται, με βάση μια συγκεκριμένη μέθοδο, ένα θεατρικό κείμενο από την οπτική του σκηνοθέτη, του ηθοποιού και των άλλων συντελεστών της παράστασης. Στόχος του μαθήματος είναι η προετοιμασία των συντελεστών μιας παράστασης, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και τις δυνατότητες του κειμένου, ως το σημείο που ξεκινάει η πρόβα.

Μεθοδολογία του Γραμμικού Σχεδίου. Τρόποι και κανόνες απεικόνισης. Μεταφορά αντικειμένων, χώρων και σκηνικών στο χαρτί σχεδίασης (χρήση κλιμάκων), με τη βοήθεια της προβολικής γεωμετρίας (κάτοψη, άνοψη, όψη, τομή).

Το μάθημα "Δημιουργική Γραφή ΙΙ" αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος "Δημιουργική Γραφή Ι". Ειδικεύεται σε ζητήματα που αφορούν τη μυθοπλασία, τη συγγραφή διηγήματος, σεναρίου και θεατρικού κειμένου.

Το μάθημα επικεντρώνεται στο θεατρικό παιχνίδι και σε άλλες μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση οι οποίες ενδείκνυνται για την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το μάθημα «Διδακτική: το Θέατρο στο σχολείο» αποτελει μία εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις μορφές και τη λειτουργία του θεάτρου στο σχολείο. Συγκεκριμένα τους δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να διδάξουν ένα μάθημα θεάτρου ή ένα μάθημα μέσω θεάτρου ώστε να έχουν μια πρώτη θετική εμπειρία διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν, στην πράξη, την παιδαγωγική του θεάτρου και τα εκπαιδευτικά της αποτελέσματα. 

To μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη δραματουργία, και συγκεκριμένα σε δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βρετανικής θεατρικής σκηνής που άλλαξαν άρδην το θεατρικό τοπίο. Ο MARTIN CRIMP και η SARAH KANE κατάφεραν να επανορίσουν την φόρμα και το περιεχόμενο της δραματικής τέχνης παίρνοντας παράλληλα θέση για τα παγκόσμια γεγονότα που σφράγισαν την ταραχώδης δεκαετία του ’90. Αν και οι ίδιοι αρνήθηκαν την κατηγοριοποίησή τους ως συγγραφείς του ‘Θέατρου στα Μούτρα’ (ΙΥF THEATER), δραματουργικά εντάσσονται στη συγκεκριμένη κίνηση. Καθώς το έργο της Kane στο σύνολό του (KANOLOGY) επηρεάστηκε από το αντίστοιχο του Crimp, (Crimpland) θα μελετήσουμε κατ’ αντιστοιχία επιλεγμένα έργα από τους δύο αυτούς δημιουργούς εστιάζοντας στην συγκριτική δραματολογία και στο φάσμα της διακειμενικότητας που διέπει τα έργα αυτά με βάση τρεις δραματουργικούς άξονες.

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση με τις μεθόδους ανάλυσης του δραματικού κειμένου. Η ανάλυση εστιάζει σε ζητήματα δραματικής γραφής, χαρακτήρων, είδους και σκηνικής παρουσίασης των υπό εξέταση έργων.

Το μάθημα συνεχίζει και επεκτείνει το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Ι, εστιάζοντας σε δραματουργικές πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία παράστασης της οποίας το περιεχόμενο, η μορφή και η δομή να προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 'διαδικασίας' [process-led dramaturgy] χωρίς την προϋπόθεση ενός δεδομένου κειμένου (θεατρικού ή λογοτεχνικού). Αυτό το εξάμηνο, σημείο εκκίνησης είναι ο χώρος/τόπος. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ερευνήσουν και να δραματουργήσουν επί χάρτου ένα ιδιο-τοπικό [site-specific] θέαμα για επιλεγμένο χώρο/τόπο.