Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Το μάθημα παρουσιάζει και μελετά τις προσεγγίσεις και τις τεχνικές του Θεάτρου/Δράματος στην Εκπαίδευση μέσα από τη θεώρηση και τη συσχέτισή τους με την ίδια τη θεατρική τέχνη –όπου πρωτοεμφανίστηκαν– και την αναλυτική παρακολούθηση της μετεξέλιξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.Μελετάται, επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα διαφορετικά είδη και οι μορφές αξιοποιούνται και μεθοδολογικοποιούνται στη σύγχρονη εκπαιδευτική θεωρία και πράξη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους σημαντικότερους δομιστές/εισηγητές του τομέα. 

Το μάθημα συνεχίζει και επεκτείνει το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Ι, εστιάζοντας σε δραματουργικές πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία παράστασης της οποίας το περιεχόμενο, η μορφή και η δομή να προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 'διαδικασίας' [process-led dramaturgy] χωρίς την προϋπόθεση ενός δεδομένου κειμένου (θεατρικού ή λογοτεχνικού). Αυτό το εξάμηνο, σημείο εκκίνησης είναι ο χώρος/τόπος. Οι φοιτητές –χωρισμένοι σε ομάδες– καλούνται να ερευνήσουν και να δραματουργήσουν επί χάρτου ένα ιδιο-τοπικό [site-specific] θέαμα για χώρο/τόπο της επιλογής τους. 

Η τρισδιάστατη (πλαστική) μακέτα ως εργαλείο του σκηνογραφικού σχεδιασμού. Υλικά και τεχνικές. Μεταφορά μιας δισδιάστατης απεικόνισης (φωτογραφία, ζωγραφική μακέτα) στον τρισδιάτατο χώρο. Εξοικείωση με μεγέθη και αναλογίες.

Στο μάθημα θα εξεταστεί όλο το φάσμα της δραματουργίας του Ερρίκου Ίψεν, από τα πρώιμα νεανικά έργα του έως το κύκνειο άσμα του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θεατρικά έργα της ωριμότητάς του (1873-1899), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εκτενούς δραματουργικής ανάλυσης. Επιπροσθέτως θα εξεταστούν οι σκηνικές τύχες των έργων του στην ελληνική σκηνή. Ο στόχος του μαθήματος είναι αφενός η γνωριμία των φοιτητών με τον σημαντικό Νορβηγό δραματουργό και η απόκτηση βασικών γνώσεων για το συγγραφικό του έργο, και αφετέρου η όξυνση της κριτικής ικανότητάς τους, προκειμένου να μπορούν να διαβάζουν την πολυσημία των θεατρικών κειμένων του Ίψεν, και δευτερευόντως να αντιληφθούν ευκρινέστερα τις προτάσεις της θεατρικής πράξης για την ανάγνωση των έργων του Ίψεν και τη σκηνική αποτελεσματικότητα (ή μη) των προτάσεων των καλλιτεχνών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις τεχνικές του Θεάτρου της Κοινότητας και του Θεάτρου του Καταπιεσμένου. Το μάθημα εξελίσσεται διαπλέκοντας τη θεωρία με την πράξη του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, δηλαδή κινείται σε θεωρητικό αλλά και βιωματικό επίπεδο. Διατρέχει τις βασικές έννοιες που εισάγει ο Boal και τις τεχνικές του, ενώ παράλληλα δίνονται οι κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό κοινωνικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Θεατρική Ορολογία 

Μια εισαγωγή στην ψυχολογία της αντίληψης όπου αναλύεται η φύση του αντιληπτικού μηχανισμού, παρουσιάζονται ορισμένοι νόμοι βάσει των οποίων λειτουργεί η αντίληψη, διερευνάται η οργανωτική δομή της και εξετάζονται οι βάσεις των οπτικών ψευδαισθήσεων. Το μάθημα στηρίζεται σε προσεγγίσεις του αντικειμένου από διαφορετικές πλευρές όπως διαφόρων σχολών ψυχολογίας και νευροφυσιολογίας με κύρια έμφαση στις προόδους που επετεύχθησαν από την σχολή Gestalt. Το γνωστικό υλικό είναι χρήσιμο σε ειδικότητες τόσο θεωρητικές όσο και συνθετικές. Για την κατανόηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στο μάθημα δίνονται ασκήσεις που έχουν βαθμολογική βαρύτητα και που μπορεί ο φοιτητής να τις επεξεργαστεί είτε από θεωρητική-κριτική είτε από συνθετική-κριτική άποψη.

Μια εισαγωγή στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα από βασικές περιόδους και κινήματα από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή. Έμφαση δίνεται στις κύριες αιτίες δημιουργίας των ιστορικών στυλ, τις βασικές θεωρητικές θέσεις τους και τα ιδιαίτερα οπτικά και χωρικά χαρακτηριστικά τους. Ο φοιτητής αξιολογείται από ασκήσεις που δίνονται σε εβδομαδιαία βάση. Ο τρόπος αξιολόγησης στοχεύει στην κατανόηση χαρακτηριστικών που θα τους φανούν χρήσιμα στην άσκηση της τέχνης τους, είτε αυτή είναι θεωρητική είτε συνθετική.

Σύντομη περιγραφή του σκοπού & της ύλης του μαθήματος: Στο μάθημα εξετάζεται η ιστορία και η εξέλιξη του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από την τέχνη, κυρίως τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική, στην Eυρώπη του 19ου και του 20ού αιώνα.
Περιλαμβάνει ασκήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες για την αμεσότερη αντίληψη της βάσης και της πρόθεσης του κάθε ύφους ή κινήματος καθώς και εξετάσεις διενεργούμενες μέσω του e-learning.

Σειρά διαλέξεων που συσχετίζουν την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των θεάτρων, με τις διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων στην δραματουργία αλλά και ζητημάτων χώρου, οπτικής, ακουστικής κ.λ.π.
Ζητείται η εκπόνηση ασκήσεων για την αμεσότερη κατανόηση των αρχών που συζητούνται στο μάθημα και επίσης διενεργείται εξέταση μέσω του E-learning.

Το μάθημα ασχολείται με την ιστορία της αρχιτεκτονικής και την ιστορία του σχεδιασμού αντικειμένων όπως επίπλων και άλλων σκευών

Το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση του προγράμματος σχεδιασμού Archicad και την εξοικείωση με άλλα προγράμματα όπως το Google Sketchup και το Photoshop.

To μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη δραματουργία, και συγκεκριμένα σε δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βρετανικής θεατρικής σκηνής που άλλαξαν άρδην το θεατρικό τοπίο. Ο MARTIN CRIMP και η SARAH KANE κατάφεραν να επανορίσουν την φόρμα και το περιεχόμενο της δραματικής τέχνης παίρνοντας παράλληλα θέση για τα παγκόσμια γεγονότα που σφράγισαν την ταραχώδης δεκαετία του ’90. Αν και οι ίδιοι αρνήθηκαν την κατηγοριοποίησή τους ως συγγραφείς του ‘Θέατρου στα Μούτρα’ (ΙΥF THEATER), δραματουργικά εντάσσονται στη συγκεκριμένη κίνηση. Καθώς το έργο της Kane στο σύνολό του (KANOLOGY) επηρεάστηκε από το αντίστοιχο του Crimp, (Crimpland) θα μελετήσουμε κατ’ αντιστοιχία επιλεγμένα έργα από τους δύο αυτούς δημιουργούς εστιάζοντας στην συγκριτική δραματολογία και στο φάσμα της διακειμενικότητας που διέπει τα έργα αυτά με βάση τρεις δραματουργικούς άξονες.

Εισαγωγή στο θέατρο της αρχαιότητας. α. Η πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας στα νεότερα χρόνια. β. Το ιστορικό πλαίσιο του αρχαίου δράματος. γ. Ο μύθος των Ατρειδών στους τρεις τραγικούς: Ορέστεια, Σοφ. Ηλέκτρα, Ευρ. Ηλέκτρα, Ορέστης.

Συνέχεια του Θεάτρου της αρχαιότητας Ι. Το θέατρο του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Το σατυρικό δράμα. Αριστοφάνης. Στοιχεία πρόσληψης του αρχαίου δράματος: η πρόσληψη της σοφόκλειας Ηλέκτρας.

Το πρώτο από μια σειρά πέντε μαθημάτων για τις εξελίξεις στο χώρο του θεάτρου από την αρχαιότητα ως τις μέρες. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει χρονολογικά την περίοδο από τις απαρχές του θέατρου έως την Αναγέννηση.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()