Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατάκτηση των γνώσεων αναφορικά με τη φυσική του ήχου αλλά και τις παραμέτρους του ψηφιακού ήχου, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση του εξοπλισμού του ήχου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών γυρισμάτων. Πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία του ήχου παράλληλα με την εξέλιξη του κινηματογράφου και εμβάθυνση στη λειτουργία και χρήση των μικροφώνων.

Βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηματογράφου. 

Ο σκηνοθέτης «περνά» το όραμα για την ταινία, στους βασικούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες: Το διευθυντή φωτογραφίας, το σκηνογράφο, τον ενδυματολόγο, το μουσικό κλπ.Το αρχικό όραμα διαμορφώνεται εκ νέου μέσα από τη συνεργασία μαζί τους, αρχίζει να γίνεται συγκεκριμένο. Δειλά εμφανίζεται το «ύφος».Διαμορφώνονται ομάδες 4 - 5 ατόμων που προχωρούν σε ασκήσεις, όπου κάθε φοιτητής/τρια έχει ένα ρόλο: Σκηνοθέτη, Παραγωγού, Δ. Φωτογραφίας, Ηχολήπτη κλπ. Όταν οι ασκήσεις ολοκληρωθούν, παρουσιάζονται από όλους τους φοιτητές/τριες, σε όλους τουςφοιτητές/τριες. Έτσι, αφενός μαθαίνουν να παρουσιάζουν, να σχολιάζουν, να εξηγούν τιςεργασίες τους, αφετέρου, έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το κοινό. 

Στόχος του εργαστηριακού αυτού μαθήματος είναι η σύνθεση κι ερμηνεία Μουσικής για ταινίες του βωβού κινηματογράφου, χωρίς να αποκλείεται η χρήση άλλου προϋπάρχοντος οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα από ένα μουσικό σύνολο, με βαθύτερο στόχο την εμβάθυνση στις οπτικοακουστικές αφηγήσεις, μέσα από την πράξη της Μουσικής. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιου οργάνου ή οι θεωρητικές μουσικές γνώσεις.

Στόχοι του εργαστηριακού αυτού μαθήματος είναι η συνέχεια και εμβάθυνση στη Μουσική και την κινηματογραφική Μουσική, κυρίως μέσα από την οργανολογία και ενορχήστρωση, αλλά και μια εισαγωγή στην αντίληψη της Μουσικής. Το μάθημα αποτελείται από ένα σκέλος που σχετίζεται με την εκμάθηση και εξοικείωση με τη θεωρία, αλλά και πράξη της Μουσικής σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο, το οποίο είναι ενταγμένο μέσα στο περιεχόμενο του μαθήματος. Επίσης, αποτελείται από ένα εργαστηριακό μέρος, που σχετίζεται με την πράξη της Μουσικής και της κινηματογραφικής Μουσικής, της μουσικής ερμηνείας, αλλά και γενικότερα της Μουσικής στα οπτικοακουστικά μέσα και θεάματα (video games, τηλεόραση, θέατρο κλπ).

Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας και Επιστημονικής Ορολογίας για φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου.

English for Film Studies.docEnglish for Film Studies.doc

This class explores editing, one of the primary foundations of film art. Shots in film tend to acquire meaning when they are juxtaposed with other shots and are structured into an edited sequence. Each cinematic style is associated with an editing style commensurate with how intrusive or interpretive the cutting is and the editing masters that introduced them. 

Τo μάθημα διαπραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και τις τεχνικές εξελίξεις που συνυπάρχουν με τις κινηματογραφικές ταινίες. Οι φοιτητές διδάσκονται την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον κινηματογράφο και άλλες τέχνες, την επίδραση κινημάτων όπως ο Ρεαλισμός και ο Φορμαλισμός στον κόσμο του σινεμά και στις τεχνικές που χρησιμοποιεί, τη σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο και στη φόρμα, την κατηγοριοποίηση των πλάνων και γωνιών λήψεων, τον συμβολισμό του χρώματος και τη χρήση φίλτρων και φακών αλλά και της πρακτικής του μοντάζ στη δημιουργία της πλασματικής/αληθινής εικόνας που προσφέρει ο κινηματογράφος. Οι φοιτητές διαβάζουν αυθεντικά κείμενα στα Αγγλικά ώστε να κατανοήσουν πως το σινεμά είναι ταυτόχρονα τέχνη αλλά και προϊόν.

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή της θεωρίας της αφηγηματολογίας, η άσκηση των φοιτητών/τριών στη γραφή και στη συγγραφή ποίησης, ιστοριών μικρής φόρμας, διαλόγων, σκηνών (σεκάνς), η ανεύρεση του προσωπικού τους στυλ, η δημιουργία πλοκής και η επινόηση σεναριακών χαρακτήρων. Η αφήγηση ενός επιλεγμένου θέματος θα αποτελέσει τη βάση για τη συγγραφή ενός σεναρίου και τη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνονται ασκήσεις, παρουσιάσεις, script editing στα καλλιτεχνικά έργα των συμμετεχόντων. 

Το μάθημα επιδιώκει να φέρει του/τις φοιτητές/φοιτήτριες σε επαφή με την ιστορία/θεωρία των ταινιών animation, τις ιδιαίτερες αφηγηματικές επιλογές που προσιδιάζουν στις ταινίες animation, ώστε να παράξουν οι ίδιοι/ες σενάρια. 

Εξετάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα γυρίσματος, καθώς και οι εφαρμογές τους σε συνδυασμό με ασκήσεις σε διάφορες φωτιστικές συνθήκες. Εισαγωγή σε ζητήματα φωτισμού. Eμβάθυνση στις δυνατότητες της οπτικής αφηγηματικής προσέγγισης, πρωτότυπης κινηματογράφησης: τεχνικές, πιθανότητες, εκδοχές  χρήσης ποικίλων φωτιστικών σωμάτων, τύπων fresnel, open-face, led, fluorescent, όπως και αντίστοιχων παρελκομένων ελέγχου του φωτός. Δημιουργική χρήση φακών, φίλτρων & ψηφιακών μηχανών λήψης (HD-2K-4K), dolly, slider & mini-jib, με την πρωτότυπη κινηματογράφηση  ασκήσεων σύνθεσης κάδρου, κίνησης της μηχανής λήψης και φωτισμού. 

Εξετάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα γυρίσματος, καθώς και οι εφαρμογές τους σε συνδυασμό με ασκήσεις σε διάφορες φωτιστικές συνθήκες. Εισαγωγή σε ζητήματα φωτισμού. Eμβάθυνση στις δυνατότητες της οπτικής αφηγηματικής προσέγγισης, πρωτότυπης κινηματογράφησης: τεχνικές, πιθανότητες, εκδοχές  χρήσης ποικίλων φωτιστικών σωμάτων, τύπων fresnel, open-face, led, fluorescent, όπως και αντίστοιχων παρελκομένων ελέγχου του φωτός. Δημιουργική χρήση φακών, φίλτρων & ψηφιακών μηχανών λήψης (HD-2K-4K), dolly, slider & mini-jib, με την πρωτότυπη κινηματογράφηση  ασκήσεων σύνθεσης κάδρου, κίνησης της μηχανής λήψης και φωτισμού. 

Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες της φωτογραφίας. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αφορά μία γενική εισαγωγή σε θέματα που αφορούν την εικόνα και την αισθητική της, τη μελέτη των μηχανών λήψης, των ιδιοτήτων των φακών, της σύνθεσης του φωτογραφικού κάδρου, των πλαστικών στοιχείων της εικόνας και των αισθητικών πιθανοτήτων που προκύπτουν. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις απαρχές του φωτογραφικού μέσου μέχρι και την κινηματογραφική εικόνα και παρουσιάζονται παραδείγματα καλλιτεχνών. Στο εργαστηριακό μέρος προβλέπονται μικρές ασκήσεις με έμφαση στην δημιουργία στατικών και κινούμενων εικόνων, οι οποίες αναπτύσσονται ως συνέχεια στις προαναφερθέντες θεωρητικές διαλέξεις.

Ζητήματα οπτικής αφηγηματικής προσέγγισης, πρωτότυπης κινηματογράφησης: τεχνικές, πιθανότητες, εκδοχές σε ποικίλες συνθήκες χρήσης φωτιστικών σωμάτων, τύπων fresnel, open-face, led, fluorescent και αντίστοιχων παρελκομένων ελέγχου του φωτός. Δημιουργική χρήση φακών & ψηφιακών μηχανών λήψης (HD-2K-4K), dolly, slider & mini-jib, με την πρωτότυπη κινηματογράφηση  ασκήσεων σύνθεσης και φωτισμού.