Σελίδα: 1 2 ()

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξετάσει βασικούς σταθμούς στον ελληνικό περιοδικό τύπο, στα λογοτεχνικά περιοδικά και στα περιοδικά λόγου και τέχνης, από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τη μεταπολιτευτική περίοδο. Μέσω αυτής της διαδρομής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν την πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της κριτικής και μέσω των εργασιών που θα αναλάβουν θα κληθούν να αναδείξουν τη συμβολή σημαντικών εντύπων τόσο στην ενθάρρυνση της λογοτεχνίας όσο και στην ώθηση της κριτικής.

Στο μεταπτυχιακό μάθημα επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές συνεργατικές και ανταγωνιστικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας, όπως αυτές εμφανίζονται σε κείμενα των Θουκυδίδη, Ισοκράτη, Πλουτάρχου κλπ και υπό το πρίσμα της σχέσης του "ενός με τους πολλούς", είτε πρόκειται για αυτόνομες προσωπικότητες είτε για πόλεις-κράτη.

Γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση ρητορικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας

Θεωρίες του θεάτρου, ο Αριστοτέλης και ο Brecht Brecht: Μικρό όργανο για το θέατρο, Αγορά χαλκού, Η Αντιγόνη του Σοφοκλή: διασκευή για τη σκηνή βασισμένη στη μετάφραση του Χαίλντερλιν Σοφοκλής: Ἀντιγόνη Αριστοτέλης: Περὶ ποητικῆς Brecht:

Εισαγωγή σε θέματα του διεπιπέδου Φωνολογίας-Μορφοσύνταξης

Περιεχόμενο: Με γνώμονα τον ρόλο και τη σημασία που διαδραμάτισαν για τη μεταπολεμική ποίηση σημαίνοντα ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά γεγονότα της περιόδου 1944-1974 (λ.χ., η Απελευθέρωση, ο Εμφύλιος και το μετεμφυλιακό κράτος των διώξεων και της αστυνομοκρατίας, η τα κινήματα και η αγωνιστικότητα της νεολαίας κατά τη δεκαετία της «υποψίας» και της αμφισβήτησης του 1960, η επταετία της χουντικής επιβολής 1967-1974), θα επιχειρηθεί η ανίχνευση των τρόπων με τους οποίους θέματα και μοτίβα που απαντώνται στο έργο μεταπολεμικών ποιητών διαπλέκονται μεταξύ τους. Βασική μέθοδος εργασίας είναι η διάκριση αυτών των συστατικών σε αντιθετικά ζεύγη, σύμφωνα με την αρχή της «δυαδικής αντίθεσης», κατά Greimas (1972). Για τις ανάγκες του μαθήματος, θα χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ σώμα κειμένων από το έργο ποιητριών και ποιητών της μεταπολεμικής περιόδου που, γραμματολογικά, έχουν ενταχθεί από την κριτική στο φάσμα κυρίως της αποκαλούμενης Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς. Μαθησιακοί στόχοι: (α) Να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με το έργο ποιητριών και ποιητών της νεότερης ελληνικής ποίησης· (β) να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία που διαδραμάτισε η Ιστορία στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ποίησης της περιόδου 1944-1974· (γ) να ασκηθούν στην κριτική ανάγνωση ποιητικών κειμένων και κειμένων της φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής· (δ) να ασκηθούν στην παρουσίαση ενός ερευνητικού θέματος και (ε) να αποκτήσουν την ικανότητα να εκπονούν με επάρκεια και επιστημονική μεθοδικότητα ένα θέμα μιας ερευνητικής εργασίας. Αξιολόγηση: Εκπόνηση ατομικών εργασιών.

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των θεωριών περί κοινωνικού φύλου και σεξουαλικότητας και των δυνατοτήτων που παρέχουν ως αναλυτικά εργαλεία στις ανθρωπιστικές επιστήμες γενικότερα και στις νεοελληνικές σπουδές ειδικότερα. Στο μάθημα θα παρουσιαστεί η πορεία από τις Γυναικείες Σπουδές της δεκαετίας του 1970 στις σημερινές Σπουδές Φύλου και θα εξεταστούν βασικές εννοιολογικές διακρίσεις (βιολογικό/κοινωνικό φύλο, ταυτότητα/ετερότητα) και κεντρικά θέματα (φύλο και σεξουαλικότητα, φύλο και εξουσία, φύλο και εκπαίδευση/εργασία, φύλο και γλώσσα), ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί συνοπτικά η συμβολή και οι διάφορες προοπτικές που παρέχουν στις Σπουδές Φύλου ορισμένες/-οι σημαντικές/-οί μελετήτριες/-τητές (Judith Butler, Helene Cixous, Michel Foucault, Luce Irigaray, Jacques Lacan). Το δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εστιάσει στη νεοελληνική λογοτεχνία και στην πορεία από το στερεότυπο μισογυνισμό της πρώιμης νεοελληνικής περιόδου στην ανατροπή των έμφυλων συμβάσεων σε σύγχρονα νεοελληνικά λογοτεχνικά έργα. Οι φοιτήτριες/-τητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα κείμενα μέσα από το πρίσμα της θεωρίας και να παρουσιάσουν οι ίδιες/-οι τις παρατηρήσεις τους. 

Περιεχόμενο και στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να συμπληρωθεί η «Βιβλιογραφία Ερωτόκριτου» που δημοσίευσε το 2006 ο Σ. Κακλαμάνης στον τόμο Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, ώστε στη συνέχεια, να καταρτιστεί ένα σώμα σχολίων (πραγματολογικών, υφολογικών, γλωσσικών, κριτικού υπομνήματος, κ.ά.) στην ερωτική μυθιστορία του Κορνάρου, σύμφωνα με όσα έχουν προτείνει οι πολυάριθμες/οι μελετήτριες/ητές που έχουν ασχοληθεί με το έργο. Στη δεύτερη φάση αυτής της διαδικασίας, οι φοιτήτριες/ητές θα εργαστούν με συγκεκριμένο αριθμό μελετών (ανάλογα και με τη γλωσσομάθειά τους, προκειμένου για τις ξενόγλωσσες), αποδελτιώνοντας όσο περισσότερα σχόλια είναι δυνατόν. Ο τελικός στόχος (και εφόσον εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση) είναι τα σχόλια αυτά να ενταχθούν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να προσφερθεί ένα σημαντικής αξίας εργαλείο για κάθε μελετήτρια/ητή του Ερωτόκριτου στο μέλλον. 

Σελίδα: 1 2 ()