Σελίδα: 1 2 ()

Δεν χρειάζεται να επιμείνει κανείς ιδιαίτερα για να επισημάνει την πρωτοκαθεδρία της μυθιστορηματικής σύνθεσης στα χρόνια ειδικά της δεκαετίας του 1930. Η πολυδύναμη, καλειδοσκοπική, πολυπρόσωπη διάσταση του μυθιστορήματος που ζητά να διαβάσει διαφορετικά το παρελθόν αναμορφώνοντας την παράδοση και με διαφορετική σκευή να διαμορφώσει το μέλλον εμπλουτίζοντας με νέα χαρακτηριστικά το ήδη υπάρχον λογοτεχνικό καθεστώς θεωρήθηκε μια προνομιακή μορφή για να αποτυπώσει μια συγκαιρινή πολυεπίπεδη, πολυσύνθετη και κινητική εποχή, μια ταχέως αναπτυσσόμενη αστική κοινωνία με αντιφάσεις και συγκρούσεις στο εσωτερικό της. Η διαμορφωτική δύναμη του αστικού φαινομένου (το οποίο θεωρείται περισσότερο ολοκληρωμένο σε σχέση με τα θραύσματα της αστικής παρελθοντικής εμπειρίας), το ταξικό αστικό πρόσημο των προσώπων (συγγραφέων και ηρώων) και η προβολή της αντίστοιχης ιδεολογίας είναι σημαντικοί παράγοντες (προϋποθέσεις) που συντελούν στο χαρακτηρισμό ενός μυθιστορήματος ως αστικού στα μεσοπολεμικά χρόνια.

ΑΕΦ 535 Το μάθημα θα εξετάσει διάφορες πτυχές της λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής στην αρχαιότητα. Θα δοθεί σχετική βιβλιογραφία στην πρώτη συνάντηση, όπου θα διευκρινιστεί η ορολογία, θα γίνει επισκόπηση των αρχαίων ελληνικών έργων καθώς και των τάσεων της σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης που διερευνά ζητήματα της αρχαίας ελληνικής κριτικής. Μετά από έναν αριθμό διαλέξεων, το μάθημα θα διαρθρωθεί επί τη βάσει μελέτης και συζήτησης στην τάξη αντιπροσωπευτικών αρχαίων κειμένων και θεμάτων. Καθοριστική θα είναι η αυτενέργεια των φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη των σχετικών έργων, με στόχο την παρουσίαση εκ περιτροπής εργασιών στην τάξη και τον επακόλουθο διάλογο. Μετά το πέρας των μαθημάτων απαραίτητη είναι η κατάθεση της τελικής εργασίας πάνω σε θέμα που θα αποφασίσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια ύστερα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα θα βασιστεί στη συνολική παρουσία στην τάξη. Θα αξιολογηθούν αθροιστικά οι επιμέρους εργασίες που θα ανατίθενται για έρευνα και παρουσίαση, η συμμετοχή στον διάλογο, και η τελική εργασία εξαμήνου. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξετάσει βασικούς σταθμούς στον ελληνικό περιοδικό τύπο, στα λογοτεχνικά περιοδικά και στα περιοδικά λόγου και τέχνης, από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τη μεταπολιτευτική περίοδο. Μέσω αυτής της διαδρομής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν την πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της κριτικής και μέσω των εργασιών που θα αναλάβουν θα κληθούν να αναδείξουν τη συμβολή σημαντικών εντύπων τόσο στην ενθάρρυνση της λογοτεχνίας όσο και στην ώθηση της κριτικής.

Στο μεταπτυχιακό μάθημα επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές συνεργατικές και ανταγωνιστικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας, όπως αυτές εμφανίζονται σε κείμενα των Θουκυδίδη, Ισοκράτη, Πλουτάρχου κλπ και υπό το πρίσμα της σχέσης του "ενός με τους πολλούς", είτε πρόκειται για αυτόνομες προσωπικότητες είτε για πόλεις-κράτη.

Γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση ρητορικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας

Θεωρίες του θεάτρου, ο Αριστοτέλης και ο Brecht Brecht: Μικρό όργανο για το θέατρο, Αγορά χαλκού, Η Αντιγόνη του Σοφοκλή: διασκευή για τη σκηνή βασισμένη στη μετάφραση του Χαίλντερλιν Σοφοκλής: Ἀντιγόνη Αριστοτέλης: Περὶ ποητικῆς Brecht:

Εισαγωγή σε θέματα του διεπιπέδου Φωνολογίας-Μορφοσύνταξης

Σελίδα: 1 2 ()