Σελίδα: 1 2 ()

Μπορεί τα λογοτεχνικά κείμενα να είναι ρευστά; Κι αν ναι, γιατί; Και πώς αυτό επηρεάζει την αναγνωστική συμπεριφορά μας; Ξεκινώντας από συγκεκριμένα παραδείγματα του 19ου και 20ού αιώνα όπως π.χ. ο Οδοιπόρος του Π. Σούτσου, τα ανολοκλήρωτα έργα του Σολωμού, τα ατελή ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη και Η ζωή εν τάφω του Στρ. Μυριβήλη, το μάθημα αποβλέπει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με την ανάγνωση, την ερμηνεία και την έκδοση λογοτεχνικών κειμένων που σώζονται σε περισσότερες από μία μορφές. 

ΑΕΦ 535 Το μάθημα θα εξετάσει διάφορες πτυχές της λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής στην αρχαιότητα. Θα δοθεί σχετική βιβλιογραφία στην πρώτη συνάντηση, όπου θα διευκρινιστεί η ορολογία, θα γίνει επισκόπηση των αρχαίων ελληνικών έργων καθώς και των τάσεων της σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης που διερευνά ζητήματα της αρχαίας ελληνικής κριτικής. Μετά από έναν αριθμό διαλέξεων, το μάθημα θα διαρθρωθεί επί τη βάσει μελέτης και συζήτησης στην τάξη αντιπροσωπευτικών αρχαίων κειμένων και θεμάτων. Καθοριστική θα είναι η αυτενέργεια των φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη των σχετικών έργων, με στόχο την παρουσίαση εκ περιτροπής εργασιών στην τάξη και τον επακόλουθο διάλογο. Μετά το πέρας των μαθημάτων απαραίτητη είναι η κατάθεση της τελικής εργασίας πάνω σε θέμα που θα αποφασίσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια ύστερα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα θα βασιστεί στη συνολική παρουσία στην τάξη. Θα αξιολογηθούν αθροιστικά οι επιμέρους εργασίες που θα ανατίθενται για έρευνα και παρουσίαση, η συμμετοχή στον διάλογο, και η τελική εργασία εξαμήνου. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξετάσει βασικούς σταθμούς στον ελληνικό περιοδικό τύπο, στα λογοτεχνικά περιοδικά και στα περιοδικά λόγου και τέχνης, από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τη μεταπολιτευτική περίοδο. Μέσω αυτής της διαδρομής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν την πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της κριτικής και μέσω των εργασιών που θα αναλάβουν θα κληθούν να αναδείξουν τη συμβολή σημαντικών εντύπων τόσο στην ενθάρρυνση της λογοτεχνίας όσο και στην ώθηση της κριτικής.

Στο μεταπτυχιακό μάθημα επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές συνεργατικές και ανταγωνιστικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας, όπως αυτές εμφανίζονται σε κείμενα των Θουκυδίδη, Ισοκράτη, Πλουτάρχου κλπ και υπό το πρίσμα της σχέσης του "ενός με τους πολλούς", είτε πρόκειται για αυτόνομες προσωπικότητες είτε για πόλεις-κράτη.

Γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση ρητορικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας

Θεωρίες του θεάτρου, ο Αριστοτέλης και ο Brecht Brecht: Μικρό όργανο για το θέατρο, Αγορά χαλκού, Η Αντιγόνη του Σοφοκλή: διασκευή για τη σκηνή βασισμένη στη μετάφραση του Χαίλντερλιν Σοφοκλής: Ἀντιγόνη Αριστοτέλης: Περὶ ποητικῆς Brecht:

Εισαγωγή σε θέματα του διεπιπέδου Φωνολογίας-Μορφοσύνταξης

Περιεχόμενο: Με γνώμονα τον ρόλο και τη σημασία που διαδραμάτισαν για τη μεταπολεμική ποίηση σημαίνοντα ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά γεγονότα της περιόδου 1944-1974 (λ.χ., η Απελευθέρωση, ο Εμφύλιος και το μετεμφυλιακό κράτος των διώξεων και της αστυνομοκρατίας, η τα κινήματα και η αγωνιστικότητα της νεολαίας κατά τη δεκαετία της «υποψίας» και της αμφισβήτησης του 1960, η επταετία της χουντικής επιβολής 1967-1974), θα επιχειρηθεί η ανίχνευση των τρόπων με τους οποίους θέματα και μοτίβα που απαντώνται στο έργο μεταπολεμικών ποιητών διαπλέκονται μεταξύ τους. Βασική μέθοδος εργασίας είναι η διάκριση αυτών των συστατικών σε αντιθετικά ζεύγη, σύμφωνα με την αρχή της «δυαδικής αντίθεσης», κατά Greimas (1972). Για τις ανάγκες του μαθήματος, θα χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ σώμα κειμένων από το έργο ποιητριών και ποιητών της μεταπολεμικής περιόδου που, γραμματολογικά, έχουν ενταχθεί από την κριτική στο φάσμα κυρίως της αποκαλούμενης Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς. Μαθησιακοί στόχοι: (α) Να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με το έργο ποιητριών και ποιητών της νεότερης ελληνικής ποίησης· (β) να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία που διαδραμάτισε η Ιστορία στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ποίησης της περιόδου 1944-1974· (γ) να ασκηθούν στην κριτική ανάγνωση ποιητικών κειμένων και κειμένων της φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής· (δ) να ασκηθούν στην παρουσίαση ενός ερευνητικού θέματος και (ε) να αποκτήσουν την ικανότητα να εκπονούν με επάρκεια και επιστημονική μεθοδικότητα ένα θέμα μιας ερευνητικής εργασίας. Αξιολόγηση: Εκπόνηση ατομικών εργασιών.

Σελίδα: 1 2 ()