Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000.

ISO 22000 πρόγραμμα επιμόρφωσης Δια βίου μάθηση ΑΠΘ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης Δια βίου Μάθησης. 

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης (Annual training program in total quality management and quality management systems)». Το πρόγραμμα επιδιώκει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην ενσωμάτωση των οργανωτικών λειτουργιών και των διαδικασιών για τη δημιουργία αξίας για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών που θα οδηγήσει σε ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.