Πρόγραμμα Διά Βίου μάθησης ¨Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών¨

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η  διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών αντικειμένων των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετεχει σε τέτοιες δράσεις, θα πρέπει να είναι καταρτίσμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκείπτουν απο παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω πιστευουμε οτι θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος

Δογάνης Γεώργιος  2310 992211, sport_diaviou@auth.gr

Συντονιστές

Παπαχαρίσης Βασίλειος 2310 992673, sport_diaviou@auth.gr

Μπουχουράς Γεώργιος  2310 992674, sport_diaviou@auth.gr