Ο εφοδιασμός των φοιτητών με τις απαραίτητες πρόσφατες απόψεις σε σύγχρονα θέματα της Αθλητιατρικής και ειδικότερα στην επίδραση της άσκησης ,της γύμνασης και της άθλησης στην σωματική υγεία ατόμων με ή χωρίς χρόνιες παθήσεις στις διάφορες ηλικίες, καθώς και στις αρνητικές επιδράσεις της υποκινητικότητας. Επιπλέον, περιγράφονται οι πλέον σοβαρές διαταραχές υγείας κατά την άθληση, η άμεση αντιμετώπιση στους αγωνιστικούς χώρους ορισμένων από αυτές, καθώς και ο κίνδυνος για την υγεία από τη χρήση εργογόνων βοηθημάτων.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της Εργοφυσιολογίας και της Εργομετρικής Αξιολόγησης, μέσα από μελέτη αντικειμένων κατά την άσκηση, όπως η δυναμομετρία, τα ενεργειακά συστήματα, η παχυσαρκία, ο μυϊκός ιστός, οι καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές κ.α. Επίσης το μάθημα ασχολείται με τη χρήση υπερήχου, την εργοσπιρομέτρηση, καθώς και τις βασικές αρχές προπονητικής.

Το μάθημα σκοπό έχει την κατανόηση και εφαρμογή βασικών μεθοδολογιών για την πραγματοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας και ειδικότερα της διπλωματικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος 

Το μάθημα ασχολείται με τις γενικές αρχές αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων, τη Φυσικοθεραπεία, την εργοσπειρομέτρηση, τη χρήση υπερήχου και Stem cells στην Αθλητιατρική. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διαχείρισης του μυοσκελετικού πόνου και της αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων.