Στόχος της δημιουργίας του ηλεκτρονικού αυτού μαθήματος είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και και η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών που θα συμμετέχουν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς όπως SEEMOUS και IMC.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και έχει στόχο να αυξήσει τα προσόντα των συμμετεχόντων ως προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό θα καταγράφονται παρουσίες στην αρχή και στο τέλος της κάθε διάλεξης. Θα πραγματοποιηθούν 12 διαλέξεις και θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης όσοι θα συμμετέχουν σε τουλάχιστον 10 από αυτές. Τις διαλέξεις θα πραγματοποιήσουν οι:

Ανδρέας Πούλος, Διδάκτωρ της Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Θεσσαλονίκης

Παντελής Βενάρδος, Διδάκτωρ της Ιστορίας των Μαθηματικών, καθηγητής Μαθηματικών στο Πειραματικό Σχολείο του Α.Π.Θ.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται τις Τετάρτες από 17:00 έως 19:00 στην αίθουσα M2 του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Η γενική αρχή του Σεμιναρίου είναι να έλθουν οι φοιτητές σε επαφή με τις τεχνικές, τα επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία οι μαθηματικοί και άλλοι επιστήμονες έλυναν συγκεκριμένα προβλήματα. Βασικός στόχος είναι περιγραφούν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων, το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται, οι επιστημονικές, τεχνολογικές και πρακτικές ανάγκες που ωθούσαν για την επίλυση τους, οι γενικεύσεις και οι επεκτάσεις οι οποίες ακολούθησαν τις επιλύσεις αυτών των προβλημάτων.

Τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, επιλέχθηκαν με τα εξής κριτήρια:

· Να σχετίζονται με τις ήδη αποκτημένες γνώσεις των φοιτητών,

· Να έχουν πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο,

· Να μην έχουν σύνθετο μαθηματικό περιεχόμενο,

· Να είναι ελκυστικά για να επιλυθούν,

· Να σχετίζονται και με τα Μαθηματικά που διδάσκονται στη Μέση Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα και οι τίτλοι των διαλέξεων είναι το ακόλουθο:

1. Στοιχειώδη μαθηματικά προβλήματα. Μια διαχρονική παρουσίαση διάφορων συλλογών.

2. Προβλήματα μεγίστων-ελαχίστων στη Γεωμετρία.

3. Η κατασκευή του πίνακα των τριγωνομετρικών αριθμών.

4. Επίλυση προβλημάτων πολυωνυμικών εξισώσεων 2ου και 3ου βαθμού.

5. Το πρόβλημα της εφαπτομένης σε καμπύλη (1).

6. Το πρόβλημα της εφαπτομένης σε καμπύλη (2).

7. Το Πυθαγόρειο θεώρημα και οι γενικεύσεις του.

8. Το πρόβλημα του βραχυστόχρονου.

9. Προβλήματα σε μαθηματικό σφαιριστήριο (μπιλιάρδο).

10. Προβλήματα υπολογισμού άπειρων αθροισμάτων.

11. Σχηματοποιημένοι αριθμοί και οι ιδιότητές τους.

12. Το πρόβλημα της παλλόμενης χορδής. Παράδειγμα χρήσης των διαφορικών εξισώσεων. 

Το LaTeX είναι μια γλώσσα (markup language) δημιουργίας κειμένων που στηρίζεται στο σύστημα στοιχειοθεσίας κειμένου ΤeΧ. Φτιάχτηκε για να παρέχει υψηλής ποιότητας κείμενα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Είναι μια γλώσσα που διαρκώς εξελίσσεται, διανέμεται δωρεάν και υποστηρίζεται άριστα από μια μεγάλη και πολλή ενεργή κοινότητα χρηστών. Χρησιμοποιείται για τη σύνταξη όλων των κειμένων κυρίως όμως για τη συγγραφή άρθρων επιστημονικών περιοδικών, εργασιών (όπως διπλωματικές εργασίες) ή βιβλίων (π.χ. διδακτορική διατριβή) που περιέχουν μεγάλο όγκο δεδομένων (σχήματα, εικόνες, πίνακες, παραπομπές, αναφορές, μαθηματικούς τύπους κ.α) προσφέροντας άριστη μορφοποίηση. Χρησιμοποιείται ευρέως στην επιστημονική κοινότητα καθώς διαθέτει την καλύτερη δυνατή στοιχειοθεσία μαθηματικών εκφράσεων...