Κωδικός μαθήματος: 426

Υπεύθυνος: ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: 476

Υπεύθυνος: Ι. Τερζίδης 

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 8

Κωδικός μαθήματος: 324

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4.0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 374

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Κωδικός μαθήματος: 325

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 5

Να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/-τριες με βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μαθήματα κολύμβησης για όλες τις ηλικίες, καθώς και να μπορούν οι ίδιοι να εκτελέσουν τις τεχνικές της ελεύθερης και της ύπτιας κολύμβησης εντός νερού.

Κωδικός μαθήματος: 375

Υπεύθυνος: Σ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές/-τριες με βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μαθήματα κολύμβησης για όλες τις ηλικίες, καθώς και να μπορούν οι ίδιοι να εκτελέσουν τις βασικές τεχνικές του προσθίου στιλ, καθώς και της "πεταλούδας" εντός νερού

Κωδικός μαθήματος: 120

Υπεύθυνος: Β. Μπαρκούκης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: 170

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 373

Υπεύθυνος: Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Κωδικός μαθήματος: 323

Υπεύθυνος: Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 221

Υπεύθυνος: Ε. Κοσμίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 271

Υπεύθυνος: Ε. Κοσμίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: 473

Υπεύθυνος: Β. Μπαρκούκης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Κωδικός μαθήματος: 425

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 5,0

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: 219

Υπεύθυνος: Δ. Χατζημανουήλ

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 269

Υπεύθυνος: Α. Γιαννακός

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Μάθημα: Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Ι

Κωδ. Μαθήματος: 119      

Εξάμηνο: Χειμερινό 2021-2022

ECTS: 4

Συντονιστής: Ηλίας Παράσχος Ε.Ε.Π.  [parasxos@phed.auth.gr]

Διδάσκοντες:    

Πανουτσακόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής  [bpanouts@phed.auth.gr]

Παράσχος Ηλίας, Ε.Ε.Π. [parasxos@phed.auth.gr]

Γερμανού-Κουκουλιά Ευαγγελία Κ.Φ.Α. (egermanou@phed.auth.gr)

Τζογάνης Πέτρος, Κ.Φ.Α. (tzoganis@phed.auth.gr)

Φοίτηση: Είναι μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης με 3 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα θεωρίας και εφαρμογής. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η φοίτηση των φοιτητών και φοιτητριών στο μάθημα ως προς την παρακολούθηση, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το 70% των ωρών διδασκαλίας συνολικά στη θεωρία και την πράξη. Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση διατηρείται έως ότου πραγματοποιηθεί επιτυχημένη εξέταση.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες θα γνωρίζουν:

  • τους κανονισμούς διεξαγωγής αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.
  • τη μεθοδολογία διδασκαλίας των βασικών δεξιοτήτων του κλασικού αθλητισμού.
  • τη μεθοδολογία διδασκαλίας της τεχνικής αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.
  • να οργανώνουν το περιβάλλον εκμάθησης αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού
  • να βελτιώσουν την αναλυτική και κριτική τους σκέψη
  • να εργάζονται σε ομάδες.

Τα αγωνίσματα και οι τεχνικές που θα αναλυθούν είναι: δρόμοι ταχύτητας, σκυταλοδρομίες, άλμα σε μήκος, άλμα τριπλούν, σφαιροβολία, δισκοβολία.

 

Τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων: Τα μαθήματα εφαρμογής πραγματοποιούνται στο στάδιο του στίβου των εγκαταστάσεων της Θέρμης και τα θεωρητικά στις αίθουσες που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Κωδικός μαθήματος: 169

Συντονιστής: Παράσχος Ηλίας

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 2