Κωδικός μαθήματος: 269

Υπεύθυνος: Α. Γιαννακός

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Μάθημα: Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Ι

Κωδ. Μαθήματος: 119      

Εξάμηνο: Χειμερινό 2021-2022

ECTS: 4

Συντονίστρια: Μάνου Βασιλική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια [vmanou@phed.auth.gr]

Διδάσκοντες:    

Μάνου Βασιλική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια [vmanou@phed.auth.gr]

Πανουτσακόπουλος Βασίλειος, Ε.Ε.Π. [bpanouts@phed.auth.gr]

Παράσχος Ηλίας, Ε.Ε.Π. [parasxos@phed.auth.gr]

 

Φοίτηση: Είναι μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης με 3 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα θεωρίας και εφαρμογής. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η φοίτηση των φοιτητών και φοιτητριών στο μάθημα ως προς την παρακολούθηση, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το 70% των ωρών διδασκαλίας συνολικά στη θεωρία και την πράξη. Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση διατηρείται έως ότου πραγματοποιηθεί επιτυχημένη εξέταση.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες θα γνωρίζουν:

  • τους κανονισμούς διεξαγωγής αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.
  • τη μεθοδολογία διδασκαλίας των βασικών δεξιοτήτων του κλασικού αθλητισμού.
  • τη μεθοδολογία διδασκαλίας της τεχνικής αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.
  • να οργανώνουν το περιβάλλον εκμάθησης αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού
  • να βελτιώσουν την αναλυτική και κριτική τους σκέψη
  • να εργάζονται σε ομάδες.

Τα αγωνίσματα και οι τεχνικές που θα αναλυθούν είναι: δρόμοι ταχύτητας, σκυταλοδρομίες, άλμα σε μήκος, άλμα τριπλούν, σφαιροβολία, δισκοβολία.

 

Τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων: Τα μαθήματα εφαρμογής πραγματοποιούνται στο στάδιο του στίβου των εγκαταστάσεων της Θέρμης και τα θεωρητικά στις αίθουσες που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Κωδικός μαθήματος: 169

Υπεύθυνος: Βασιλική Μάνου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 426

Υπεύθυνος: Ε. Συκαράς

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: 476

Υπεύθυνος: Ε. Συκαράς

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 8

Κωδικός μαθήματος: 218

Υπεύθυνος: Θ. Μεταξάς

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 268

Υπεύθυνος: Θ. Μεταξάς

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: 121

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: 171

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 425

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 5,0

Εξάμηνο: 7