Κωδικός μαθήματος: 426

Υπεύθυνος: ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: 476

Υπεύθυνος: Ι. Τερζίδης 

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 8

Κωδικός μαθήματος: 220

Υπεύθυνος: Μιχαήλ Πρώιος

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 270

Υπεύθυνος: Μιχαήλ Πρώιος

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: 324

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4.0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 374

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Κωδικός μαθήματος: 325

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 5

Να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/-τριες με βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μαθήματα κολύμβησης για όλες τις ηλικίες, καθώς και να μπορούν οι ίδιοι να εκτελέσουν τις τεχνικές της ελεύθερης και της ύπτιας κολύμβησης εντός νερού.

Κωδικός μαθήματος: 375

Υπεύθυνος: Σ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές/-τριες με βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μαθήματα κολύμβησης για όλες τις ηλικίες, καθώς και να μπορούν οι ίδιοι να εκτελέσουν τις βασικές τεχνικές του προσθίου στιλ, καθώς και της "πεταλούδας" εντός νερού

Κωδικός μαθήματος: 120

Υπεύθυνος: Β. Μπαρκούκης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: 170

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 373

Υπεύθυνος: Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 6

Κωδικός μαθήματος: 323

Υπεύθυνος: Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 221

Υπεύθυνος: Ε. Κοσμίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 271

Υπεύθυνος: Ε. Κοσμίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Κωδικός μαθήματος: 425

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 5,0

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: 219

Υπεύθυνος: Δ. Χατζημανουήλ

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 269

Υπεύθυνος: Α. Γιαννακός

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4