Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους ο/η εκπαιδευτικός της Αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας μπορεί να σχεδιάσει ιστοσελίδες και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές όπως τα διαδικτυακά περιβάλλοντα εκμάθησης WebCT και Canvas, για να εμπλουτίσει τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Επίσης, θα συζητηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός γλωσσικών ασκήσεων για τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα, ενώ οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να σχεδιάσουν τόσο την εφαρμογή όσο τις ασκήσεις και να εφαρμόσουν το αποτέλεσμα σε μια σχολική τάξη.

This course is now inactive, but you're welcome to browse.

This is a postgraduate course on foundational issues in language, such as the nature of language, how we mean in language, how we name things in the world, how we express attitudes, etc. (theories of meaning, reference, expressivity, etc.)

This course will attempt to explore postmodern American literature, culture and society by focusing on a variety of texts written since 1960s. Emphasis will be placed on how the deferral or opposition to closure heightens or subverts our expectations in relation to how a narrative treats an array of socio-cultural conflicts.

Closure will be examined in tandem with the notions of non-linearity, hypertext and multimodality as well as in relation to spatiality and displacement, individuality and authenticity, virtuality and simulation that are central to postmodern theoretical debates.