Σελίδα: 1 2 ()

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διαθέσιμη τεχνολογία για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η τεχνολογία καλύπτει ένα εύρος εργαλείων από τα λογισμικά και τα τάμπλετ μέχρι τις πλατφόρμες x­box οι οποίες δημιουργούν εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου εξαρτάται από τον διδακτικό και μαθησιακό στόχο. Το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με ένα μεγάλο εύρος τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων και με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ξενόγλωσση τάξη.

Το μάθημα εξετάζει ευρεία γκάμα γλωσσικών φαινομένων υπό το πρίσμα των νευροβιολογικών παραγόντων που επιτρέπουν τους ομιλητές να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η σχέση γλώσσας και εγκεφάλου με ιδιαίτερη έμφαση στις επίκτητες γλωσσικές διαταραχές, όπως οι διάφορες μορφές αφασίας (Μπροκά, Wernicke), στα ανοϊκά σύνδρομα (Πρωτοπαθής Προοδευτική Αφασία) και στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, όπως η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και ο Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας. 

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικών μνημών καθώς και συστήματα παραλληλοποίησης κειμένων. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με προγράμματα μεταφραστικού λογισμικού. 

Το μάθημα αναλύει θεατρικά κείμενα διαφόρων ιστορικών περιόδων εξετάζοντας τον ρόλο του θεάτρου σε συγκεκριμένες στιγμές πολιτικών αλλαγών, κοινωνικών ανακατατάξεων και πολιτιστικών επαναπροσδιορισμών. Οι φοιτητές θα επικεντρωθούν στους τρόπους με τους οποίους το θέατρο βρίσκεται σε συνεχή σχέση αλληλεπίδρασης με την κοινωνία και τα ιδεολογήματα της.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος σχετίζονται με την ενημέρωση των φοιτητών για την φύση, τα αίτια, και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε μίας από τις ακόλουθες μαθησιακές δυσκολίες/ειδικές εκπαιδευτικές κατηγορίες: δυσλεξία, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), ειδική γλωσσική διαταραχή, δυσαριθμησία, δυσπραξία και ADHD.  Eπίσης, το μάθημα αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν υλικό κατάλληλο για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Το μάθημα είναι σεμιναριακού τύπου και μελετά έναν ή περισσότερους μείζονες συγγραφείς της Αγγλικής Λογοτεχνίας. Ανήκει στην κατεύθυνση "Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Σελίδα: 1 2 ()