Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., με τη συνεργασία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) μέλους του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκτιμητικών Οργανισμών (TEGοVA) και εντεταλμένου χορηγού για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης REV (Recognized European Valuer), θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Σκοπός του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε Απόφοιτους Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών που θα το παρακολουθήσουν στην επιστήμη της εκτιμητικής περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους ως εκτιμητές και να διευκολυνθούν στην διαδικασία επαγγελματικής πιστοποίησής τους μέσα από τα υφιστάμενα σχήματα επαγγελματικής πιστοποίησης εκτιμητών.